NEA-index 2019

In opdracht van Sociaal Fonds Taxi maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid. De NEA- index 2019 bedraagt 2,2%.

De kosten voor 2019 stijgen namelijk weliswaar met 2,3%, maar door een kleine correctie van 0,1% op de vorig jaar ingeschatte kostenontwikkeling in 2018, komt de NEA-index uit op 2,2%. De belangrijkste reden voor de correctie is het feit dat de sociale lasten in 2018 lager zijn uitgevallen dan vooraf voorzien. De verzekeringspremies daarentegen zijn hoger uitgevallen dan verwacht.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de cao Taxivervoer, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn eveneens niet bij de ramingen betrokken. De BTW verhoging van 6% naar 9% is niet in de NEA-index opgenomen.

In opdracht van Sociaal Fonds Taxi heeft Panteia een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken.

De NEA-index wordt steeds vaker in vervoerscontracten opgenomen. Dit schept duidelijkheid voor beide partijen. Voor vervoerders sluit het een niet in te schatten en soms niet te dragen kostenontwikkelingsrisico uit. Voor opdrachtgevers is het voordeel hiervan dat ze van de vervoerders de scherpst mogelijke prijs krijgen aangeboden. In die prijs zit namelijk geen opslag verwerkt voor het kostenontwikkelingsrisico.