Mobiliteitstafel presenteert hoofdlijnen Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven de ‘voorstellen voor hoofdlijnen’. Behalve aanzienlijke milieuwinst biedt de ‘nieuwe mobiliteit’ veel kansen voor reizigers en vervoerders, en vraagt samenwerking en verandering van iedereen die een rol speelt van begin- tot eindpunt van de reis.

Bedrijven en organisaties in de sector Mobiliteit willen de uitstoot van het broeikasgas CO2 verminderen door meer elektrisch vervoer en transport en verbetering van de verkeersstromen. Zo wil de sector in 2030 7,3 miljard kilogram minder CO2 uitstoten. De ambitie is een overgang naar zorgeloze mobiliteit, met uitstekende bereikbaarheid, optimale aansluiting tussen vervoermiddelen (auto, fiets, bus, trein, etc.), hoge verkeersveiligheid en zonder CO2-uitstoot.

De sectortafel Mobiliteit stelt de overgang centraal van het gebruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, aardgas) naar elektrisch aangedreven voer- en vaartuigen. Voor scooters, brommers en fietsen, personenauto’s, bestelbusjes en bussen kan dit nu al. Voor zwaar vrachtvervoer zijn nog innovaties nodig om ze met een batterij of brandstofcel gebruik te maken van duurzame elektriciteit.

Daarnaast wordt onder meer ingezet op het optimaliseren van verkeersstromen, beter benutten van vervoerscapaciteit over weg, water- en spoorwegen en het delen van voertuigen. Ook is het nodig dat mensen hun gedrag aanpassen, zoals zuiniger rijden, andere vervoermiddelen gebruiken (bijvoorbeeld de fiets en de trein i.p.v. de auto) en op andere tijdstippen reizen (bijvoorbeeld buiten de spits).

Hoe de sector Mobiliteit dat wil doen, leest u in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Mobiliteit.

Bron: www.klimaatakkoord.nl


Heeft u vragen?