Mobiliteitsalliantie: Regeerakkoord zet eerste stap naar bereikbaarder en leefbaarder Nederland

De Mobiliteitsalliantie, waarvan KNV een van de oprichters is, ziet het Regeerakkoord als een eerste stap naar een beter bereikbaar en leefbaarder Nederland. De alliantie ziet veel punten uit haar Deltaplan Mobiliteit terugkomen in het regeerakkoord.

Mobiliteit is in het regeerakkoord onlosmakelijk verbonden met de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaat en woningbouw. Dat stemt de alliantie hoopvol. Tegelijkertijd staat er nog veel open: het succes van het akkoord valt of staat met de uitwerking ervan. De alliantie gaat samen met het nieuwe kabinet aan de slag om alle plannen verder uit te werken en de samenhang met grote thema’s als woningbouw, klimaat en economie te borgen.

De alliantie is te spreken over de voorgenomen invoering van betalen naar gebruik. Door betalen naar gebruik worden de werkelijke kosten van mobiliteit beter zichtbaar, waardoor iedereen beter kan kiezen welke modaliteit bij hem of haar past. De alliantie vindt het nu tijd om met elkaar onomkeerbare stappen te zetten. In combinatie met de geplande investeringen in onder meer hubs en flexibel werken en de brede aandacht voor alle vervoersmiddelen, is dit een cruciale impuls om Nederlanders eerlijker, slimmer en groener te laten reizen.

Ook over de extra 1,25 miljard euro voor beheer en onderhoud zijn we te spreken. Dit is broodnodig. De afgelopen tijd werd het gapende gat tussen wat nodig is en wat beschikbaar is voor onderhoud, steeds groter.

Ook de miljarden voor klimaat en de energietransitie kunnen onze brede steun rekenen van de Mobiliteitsalliantie. Hiermee ontstaat meer ruimte voor de noodzakelijke verduurzaming van mobiliteit.

Meer ambitie nodig voor verkeersveiligheid en verbetering infrastructuur
Verkeersveiligheid blijft net als in het huidige regeerakkoord weliswaar een speerpunt van het kabinet, maar volgens de Mobiliteitsalliantie moet hier de ambitie omhoog. Het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers is afgelopen jaren nauwelijks gedaald en over financiële middelen voor verkeersveiligheid wordt in het regeerakkoord niets gezegd. Ook voor de beoogde investeringen in nieuwe en verbeterde infrastructuur moet de ambitie omhoog. Hoewel het kabinet de komende tien jaar 7.5 miljard investeert in een goede ontsluiting van nieuwe woningen, stelt het te weinig geld beschikbaar om bestaande knelpunten aan te pakken. “Iedere extra euro is belangrijk, maar de totale opgaven zijn groter en afgelopen jaren zijn er vele miljarden euro’s bezuinigd op infrastructuur. Er komen tot 2030 bijna een miljoen woningen bij en tot 2040 groeit de bevolking met circa 1,5 miljoen mensen. Deze opgave vraagt om een ongekende structurele extra investeringsimpuls in mobiliteit.

Samen de plannen uitwerken
De Mobiliteitsalliantie gaat met het nieuwe kabinet en de Kamer aan de slag om de vandaag gepresenteerde plannen bij te stellen en uit te werken, want het werk is nog niet af. Met 26 leden vertegenwoordigt de alliantie miljoenen reizigers en tienduizenden ondernemers. Elke dag staan de bij de alliantie aangesloten bedrijven met hun voeten in de klei, zij kennen de mobiliteitsopgave van binnen en van buiten. Als alliantiepartners stellen we onze kennis en ervaring daarom vanaf dag één van het nieuwe kabinet ter beschikking.