Leefbaarheid grote steden onder druk

Gemeenteraadsverkiezingen: Mobiliteitsalliantie pleit voor slimme aanpak mobiliteit met 9-punten plan

Mobiliteitsalliantie – Om de grootste gemeenten van ons land voor iedereen bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, zijn investeringen in mobiliteit cruciaal. De bevolkingsgroei en toename van het verkeer vragen om beleid waarin mobiliteit in samenhang wordt gezien met grote maatschappelijke thema’s als woningbouw, milieu en energie. Dit stelt de Mobiliteitsalliantie vandaag in een negenpuntenplan voor de veertig grootste gemeenten van ons land.

De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen die willen dat de bewegingsvrijheid van ons land ook in de toekomst behouden blijft, biedt de gemeenten een negenpuntenplan met concrete handvatten waarin economische groei en klimaatvriendelijk vervoer samengaat met veilige, bereikbare en leefbare steden. De organisaties bieden lokale partijen met het negenpuntenplan handvatten om hier in de collegevormingen mee aan de slag gaan nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn.

Download het 9-puntenplan van de Mobiliteitsalliantie