Mobiliteitsalliantie: ‘Investeer meer in duurzame mobiliteit’

De overheid moet het Klimaatfonds uitbreiden met een transitiefonds voor duurzame mobiliteit, om zo burgers en bedrijven de kans te bieden mee te doen met de noodzakelijke klimaattransitie en zich van draagvlak te verzekeren.

In het huidige Klimaatfonds wordt er slechts 1,7 procent van het beschikbare budget uitgetrokken voor verduurzamen van mobiliteit. Dat terwijl de sector 18 procent van de CO2-reductie voor zijn rekening neemt. De Mobiliteitsalliantie vindt deze verhoudingen scheef. Een evenwichtiger verdeling is hard nodig om mobiliteit te verduurzamen.

Marga de Jager, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Mobiliteit is van grote betekenis voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Elke dag zijn miljoenen mensen onderweg naar werk, school, vrienden of familie. Maar dat moet wel betaalbaar blijven. Als de verduurzaming van mobiliteit vrijwel volledig voor rekening van burgers en bedrijven komt zal het draagvlak daarvoor snel afnemen, met alle gevolgen van dien. Stimuleringsmaatregelen blijven daarom hard nodig.”

Lees verder