Minder taxi’s op tram- en busbanen lost problemen in Amsterdam niet op

KNV Zorgvervoer en Taxi en vakbond FNV hebben vandaag een brief gestuurd naar Sharon Dijksma, wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam. Zij roepen haar op om de inperking van het gebruik van tram- en busbanen door taxi’s niet door te voeren. ‘KNV en FNV begrijpen dat Amsterdam toe wil naar een schone en meer autoluwe stad, maar deze maatregel werkt averechts,’ aldus beide partijen. De beide partijen stellen dat er andere, minstens zo urgente, problemen op het gebied van verkeer en vervoer in de hoofdstad zijn.

Meer kilometers, meer luchtvervuiling
FNV en KNV staan achter maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren maar vinden dat de voorgenomen inperking daar niet aan bijdraagt. Als taxi’s en ook zorgvervoer niet meer op tram- en busbanen mogen rijden leidt dat volgens de beide partijen juist tot meer luchtvervuiling. Op veel plekken in Amsterdam zullen taxi’s moeten omrijden en dat zorgt voor meer kilometers. Ook bevordert deze inperking de doorstroming van verkeer in Amsterdam niet.

Inperken mobiliteit
Bovendien wordt een taxirit door de extra kilometers duurder en daar zijn volgens FNV en KNV vooral mensen met een kleine beurs de dupe van. Minke Jansma van FNV daarover: ‘Denk aan kwetsbare mensen die om wat voor reden dan ook niet met het ov kunnen reizen, voor hen betekent hogere kosten minder mobiliteit.’

Gelijk speelveld taximarkt
Het  inperken van het gebruik van tram- en busbanen zal de taximarkt nog meer onder druk zetten. De Amsterdamse taximarkt ondervindt al jaren last van het onderscheid in regelgeving tussen de opstapmarkt en de bestelmarkt. FNV en KNV daarover: ‘Er is een wildgroei aan taxi’s door de verschillen in regelgeving. We dringen al langer aan op een gelijk speelveld voor alle taxichauffeurs, maar tot op heden zien we nog niet dat wethouder Dijksma daar serieus werk van heeft gemaakt.’