Meer open data beschikbaar door nieuwe EU-richtlijn

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Europese Raad, na eerdere instemming door het Europees Parlement. Per 16 juli 2019 is deze richtlijn van kracht. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze nieuwe Europese regels om te zetten in hun nationale wetgeving.

De richtlijn gaat specifiek over niet-persoonlijke data en informatie van publieke instellingen, ook wel Public Sector Information of PSI genoemd, inclusief mobiliteitsdata. Deze richtlijn betreft alle publieke instellingen, dus ook overheidsbedrijven in het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg.

Het idee achter het hergebruiken van overheidsinformatie is dat openbare overheidsinformatie zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar moet zijn voor burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Zo kan een onderneming bijvoorbeeld met behulp van data die de overheid verzamelt over de bezetting van parkeerplaatsen binnen de gemeente een applicatie ontwikkelen om automobilisten te laten weten waar ze het beste kunnen parkeren.

De huidige Europese regels voor het hergebruik van overheidsinformatie staan in richtlijn 2013/37/EU. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd via de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Voor Nederland zal dit betekenen dat er een aanpassing komt van de Who.

Lees hier de richtlijn.