MaaS Kenniscafé: ‘Welk beleid voor deelmobiliteit?’

Gratis webinar · ministerie Infrastructuur en Waterstaat · CROW · MaaS-Lab

Datum: Dinsdag 15 november 2022
Tijd: 14.00-15.30 uur
Thema: Welk beleid voor deelmobiliteit?
Aanmelden: Via onderstaand formulier


De verwachtingen van deelmobiliteit zijn hoog. Landelijke regio’s willen gebieden zonder afdoende dekkend openbaar vervoer er bereikbaar mee houden. Steden willen de transitie maken naar autoluw. Maar een eenduidige, samenhangende visie voor aanbod en gebruik van deelmobiliteit ontbreekt nog.

Tijdens de najaarseditie van het MaaS Kenniscafé buigen vertegenwoordigers van overheid en marktpartijen zich over de vraag:

Met welk beleid helpen we deelmobiliteit vooruit?

Marktpartijen zullen reizigers moeten aanspreken met een aantrekkelijk aanbod. De markt heeft tegelijkertijd baat bij meer sturing en regie van overheden. Die overheden kunnen met goede randvoorwaarden aanbod en gebruik van deelmobiliteit stimuleren. Maar wat hebben marktpartijen eigenlijk nodig?
In dit MaaS Kenniscafé brengen we de ambities en behoeften van beide partijen bij elkaar.

Niet alleen het beleid, maar ook het ontwikkelen van een meer eenduidige visie ten aanzien van deelmobiliteit staat tijdens dit webinar centraal. Sommige gemeenten zijn verder dan andere. Hoe maken we deelmobiliteit voor alle regio’s even bereikbaar? Het bestaande beleid rond deelmobiliteit is veelal versnipperd. Kunnen we met elkaar tot een samenhangende visie komen? Wat kunnen we van elkaar leren? Maar vooral, waar beginnen we?


Het MaaS Kenniscafé is onderdeel van een reeks bijeenkomsten gericht op kennisuitwisseling over de ontwikkeling van MaaS in Nederland. De MaaS Kenniscafés worden gezamenlijk georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, CROW en het MaaS-Lab van Koninklijk Nederlands Vervoer.