KNV zet in op de ontwikkeling van MaaS

“Nieuwe technologie, ander reisgedrag, ons klimaat: veel duidt erop dat het anders moet. Die verandering gaat ook van ons komen.” Zo vatte KNV voorzitter Bertho Eckhardt de huidige opgave voor de vervoerswereld samen, tijdens de KNV nieuwjaarsreceptie. Gastspreker staatssecretaris Stientje van Veldhoven had dezelfde boodschap: “Er komt meer druk op de ruimte, meer druk op de luchtkwaliteit, meer druk op alle vormen van vervoer: trein, bus, taxi, fiets, en straks zelfsturende auto. Wij zullen onze vervoersmiddelen nog beter op elkaar moeten laten aansluiten.”

Toekomst is vraaggestuurd
Eén van de oplossingen om tegemoet te komen aan de eisen van deze tijd én tegelijk de draagkracht van ons mobiliteitssysteem te vergroten, is MaaS. Mobility as a Service, ofwel vraaggestuurd vervoer wordt ook door de staatssecretaris als kansrijk gezien. Zij start binnenkort een aantal pilots om de praktijkkennis van het vervoersconcept te vergroten. KNV zal op haar beurt, als trekker van de ‘werkgroep MaaS’ binnen de Mobiliteitsalliantie, het jaar 2018 benutten om MaaS uit te werken vanuit het bedrijfsleven. “Nu is het tijd om het kabinet te helpen die ambities te realiseren.”

Gewoontes doorbreken
KNV, van oudsher zelf intermodaal, herbergt met het spoorgoederenvervoer, het touringcarvervoer, het taxivervoer en, indirect, het openbaar vervoer, enkele van de meest duurzame vervoersvormen die we kennen. De verregaande inspanningen van de vereniging in de afgelopen jaren om mobiliteit te verduurzamen zijn de staatssecretaris niet ontgaan: “Zeker voor dit onderwerp is KNV altijd een bondgenoot geweest. Wat dat betreft heb ik vertrouwen dat we op een goede manier met al deze punten aan de slag gaan. Er is enorm veel kennis bij u. Uw bussen, taxi’s, touringcars, treinen zijn hard nodig. Maar meer nog, de overtuiging dat we gewoontes moeten doorbreken om ons vervoer slimmer, schoner en toegankelijker te maken.”

Bekijk de video