KNV nu en in de toekomst

Het mobiliteitslandschap is aan het veranderen en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) beweegt haar positionering mee. KNV gaat stap voor stap samen met de nieuwe mobiliteitsspelers aan de slag om gezamenlijk de transitie binnen mobiliteit vorm te geven, waarbij de consument toegang heeft tot mobiliteit in de vorm van diensten. KNV Voorzitter, Bertho Eckhardt, legt uit waarom KNV dé logische plek is voor alle mobiliteitsaanbieders om samen te komen.

Lobby

KNV laat uw stem horen in Den Haag en Brussel. KNV heeft een structurele en intensieve samenwerking met de Nederlandse overheden en andere stakeholders bij publiek/privaat overleg aangaande o.a. slimme en duurzame mobiliteit. KNV staat voor een gelijk speelveld, waarin alle mobiliteitsaanbieders kunnen groeien, met hun duurzame en innovatieve aanbod voor reizigers.

Netwerk

KNV opent deuren naar een groot landelijk en internationaal netwerk. KNV vertegenwoordigt meer dan 650 professionele transportbedrijven en is daarmee de meest representatieve koepelorganisatie voor het personenvervoer (OV, touringcar, taxi, MaaS-aanbieders) en spoorgoederenvervoer in Nederland.

KNV werkt nauw samen met nationale en internationale organisaties, zoals de Mobiliteitsalliantie, de Logistieke Alliantie, de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW, de International Road Transport Union (IRU) en de International Association of Public Transport (UITP).

Informatie

KNV zet zich in voor wat u belangrijk vindt. KNV organiseert informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen. Leden van KNV ontvangen de KNV-nieuwsbrief met daarin de meest actuele informatie over politiek, economie, juridische, sociale en internationale zaken. Tevens geeft KNV een magazine uit: ‘Nederlands Vervoer’, een beleidsinformatief magazine over mobiliteit.

KNV is tevens een werkgeversorganisatie die met de vakbonden namens de sector onderhandelt over het afsluiten van de CAO’s.

Meer weten over KNV en ons werk over MaaS en slimme mobiliteit? Neem dan contact met ons beleidsadviseur Sonila Metushi via s.metushi@knv.nl of via postbus@knv.nl.