IRU onderzoekt│Wat staat de vergroening van taxi’s nog in de weg?

‘Teveel onzekerheid!’ luidt de voornaamste conclusie. De internationale wegverkeerskoepel IRU vroeg aan vier van hun leden, KNV (Nederland), BVTM (Duitsland), UNIT (Frankrijk) en Veezu (Groot Brittanie), wat voor hen de grootste obstakels naar vergroening van de taxisector zijn.

BVTM noemt de onzekerheid als grootste belemmerende factor. Voor KNV is het tekort aan geschikte voertuigen een struikelblok. UNIT noemt de beperkte actieradius van elektrische voertuigen als hindernis. Veezu ziet de tekortschietende laadinfrastructuur als grootste probleem.

De oplossingen? Financiële ondersteuning, een goede laadinfrastructuur, betaalbare voertuigen, realistische doelstellingen en helder en tijdig overheidsbeleid.

Lees ook: Taxivervoer: KNV wijst IRU op de noodzaak van realistische doelen (Pitane)