Investeren in bereikbaarheid essentieel voor provincies

Mobiliteitsalliantie – Investeren in mobiliteit is voor de Provinciale Staten een belangrijke manier om grote vraagstukken in de provincie aan te pakken. Investeren in de verduurzaming van mobiliteit is, gezien de groei van de bevolking en het klimaatprobleem, niet alleen broodnodig, maar biedt ook kansen voor de provincie.

Dat is aan de vooravond van de verkiezingen op 15 maart de boodschap van de Mobiliteitsalliantie aan de Provinciale Staten. De alliantie, waar KNV een van de grondleggers van is, bestaat uit 26 organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor duurzame mobiliteit.

De Mobiliteitsalliantie pleit ervoor om het OV meer in samenhang te bezien met doelgroepenvervoer, taxivervoer, deelmobiliteit, lopen, fiets en auto, zodat het aantrekkelijker wordt om vervoermiddelen te combineren. Ook wijzen ze op het belang van een slimme energiestrategie (netcapaciteit en laadpalen) om het toenemende aantal elektrische auto’s, bestelbussen en vrachtwagens te kunnen faciliteren. Mobiliteitshubs aan de randen van steden en wijken bieden verder een aantrekkelijk alternatief voor de auto en stimuleren het gebruik van duurzaam vervoer en innovaties als Mobility as a Service.

De Jager: ‘Iedere euro voor mobiliteit betaalt zich in veelvoud uit’

“Voorzitter van de Mobiliteitsalliantie Marga de Jager, tevens bestuursvoorzitter van de ANWB: “Wij vragen provincies om ambitieus en toekomstgericht beleid. De provincies spelen een sleutelrol in het realiseren van de klimaatagenda en het bereikbaar maken van honderdduizenden nieuwe woningen. Deze uitdagingen kunnen niet los van elkaar gezien worden, en ze kunnen niet opgelost worden zonder te investeren in mobiliteit. Gelukkig pakken investeringen hierin goed uit, want iedere euro voor mobiliteit betaalt zich meerdere malen uit.”

Energietransitie kan niet zonder mobiliteit

De Mobiliteitsalliantie vraagt ook aandacht voor de rol van mobiliteit als onderdeel van de regionale energietransitie. Door een groeiende energiebehoefte worden er grote eisen gesteld aan ons elektriciteitsnetwerk. Voldoende laad- en tankvoorzieningen zijn nu al essentieel en hun aantal moet bovendien snel groeien. Daarnaast kunnen slimme laadpalen niet alleen elektriciteit laden, maar op den duur ook elektriciteit onttrekken uit voertuigen. Op die manier zouden zij in de pieken van de vraag elektriciteit kunnen leveren aan huishoudens.

Lees het volledige Provinciale Staten-manifest ‘Mobiliteit als fundament onder maatschappelijke opgaven’ van de Mobiliteitsalliantie