Hernieuwde benoeming KNV bij Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

KNV is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw benoemd als lid van het overlegorgaan voor de fysieke leefomgeving (OFL).

In het OFL ontmoeten rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties elkaar voor overleg en samenwerking over de fysieke leefomgeving – de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren.

Het OFL is onder meer uitgebreid betrokken bij de lange termijn mobiliteitsvisie 2050.