Gevolgen december-lockdown voor zorg-, taxi- en touringcarvervoer

Nederland gaat tot 19 januari in lockdown om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Omdat veel publieke ruimtes, zoals scholen, opnieuw sluiten en het daaraan gerelateerde vervoer (opnieuw) stilvalt, heeft dit uiteraard ook gevolgen voor het zorg-, taxi- en touringcarvervoer. En ook nu weer is het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet te reizen.

Zorgvervoer en Taxi
KNV Zorgvervoer en Taxi verwacht dat een fors deel van het zorgvervoer opnieuw zal moeten worden afgeschaald. Voor de consumentenmarkt en zakelijke markt, die nauwelijks nog een herstel hebben gezien, zijn de komende weken opnieuw somber.

Leerlingen- en instellingenvervoer
Door de vijf weken durende schoolsluiting valt het leerlingenvervoer stil: een grote domper voor de vervoerders. Juist deze vervoersvariant herstelde in de afgelopen maanden naar bijna het oude niveau en zorgde voor veel bedrijven voor een welkome stroom van inkomsten. Mogelijk gaat het vervoer van de meest kwetsbare groepen leerlingen wel door. Datzelfde geldt voor het vervoer naar de dagopvang voor jongeren en ouderen. Over uitsluitsel hierover heeft KNV momenteel contact met de ministeries van Onderwijs en VWS.

Overig zorgvervoer
In andere vervoerssoorten (zoals de Wmo-taxi en Valys) was de mate van herstel nog wisselend. De nieuwe lockdown gaat waarschijnlijk opnieuw zorgen voor een grote daling in het vervoersvolume. KNV hoopt dat het ziekenvervoer op peil zal blijven. Zodra er echter reguliere zorg moet worden afgeschaald, zal ook een deel van dit vervoer uitvallen.

Touringcarvervoer
De touringcarsector is een van de hardst geraakte sectoren – lichtpuntjes waren de afgelopen maanden ver te zoeken. Het omzetverlies in de branche is inmiddels opgelopen tot gemiddeld 81%. Een aanzienlijk deel van de bedrijven noteert zelfs omzetverliezen van meer dan 90%.

Het touringcarvervoer dat nog resteerde krijgt een extra klap nu veel geregeld werk voor scholen in ieder geval tot 19 januari stilvalt. De verlenging van het advies om niet naar het buitenland te reizen tot midden maart 2021 betekent bovendien dat er deels al een streep door de start van het nieuwe touringcarseizoen kan.

Financiële hulp onverminderd nodig
Voor het zorgvervoer geldt dat de noodzaak van doorbetaling van de vaste kosten van uitgevallen ritten onverminderd van kracht blijft. Zonder financiële hulp kunnen zorgvervoerders de periode tot het moment dat hun chauffeurs en voertuigen weer nodig zijn om te voorzien in de vraag naar zorgvervoer niet overbruggen.

Voor het touringcarvervoer en het consumenten- en zakelijke gedeelte van de taximarkt betekent de lockdown dat extra steunmaatregelen voor deze sectoren onverminderd noodzakelijk zijn. Met de huidige tekortschietende steunpakketten zal een groot deel van de bedrijven het einde van de coronacrisis niet meer meemaken.

(later meer)