Geen BPM op zorgvervoer!

Taxi en zorgvervoer hangt de afschaffing van de bpm-teruggaveregeling boven het hoofd. KNV is al enige tijd bezig om de maatregel van tafel te krijgen, omdat deze volgens de vereniging onwenselijke gevolgen zal hebben. Volgens doorrekeningen van onderzoeksbureau Ecorys levert het plan, dat in het regeerakkoord als milieumaatregel werd gepresenteerd, in de eerste jaren juist een averechts milieueffect op.

De maatregel veroorzaakt een kostenstijging van het zorgvervoer met bijna 14%, en leidt daarmee tot een verdere verschraling van de voorzieningen voor degenen die op deze vervoersvorm zijn aangewezen. Hubert Andela, directeur van KNV: “Waarschijnlijk is deze maatregel zelfs in strijd met het VN-verdrag dat gelijke toegang tot mobiliteit waarborgt voor mensen met een handicap. Net als cliëntorganisaties pleiten wij voor opschorting van deze belastingmaatregel. Er zijn heus andere, rechtvaardige manieren om vergroening van zorgvervoer te stimuleren.”

Lees hier waarom de bpm-maatregel van tafel moet