Gastvrij Nederland: “Verminder regels, creëer ruimte, versnel herstel”

Deze eenvoudige maar zeer actuele oproep doet Gastvrij Nederland (GN, waar KNV lid van is), aan de Kamerleden op de dag waarop het de minister van Economische Zaken debatteert met de Tweede Kamer over regeldruk.

Ondernemers in de gastvrijheidssector zijn keihard geraakt door de Coronacrisis. Voor de bedrijven in deze sector is het van groot belang dat zij zo snel mogelijk hun verdienvermogen weer op peil kunnen brengen. Enerzijds omdat er bijvoorbeeld nog een belastingschuld moet worden afgelost of de lege pensioenpot moet worden aangevuld. Anderzijds omdat ze de komende jaren fors zullen moeten investeren in de ontwikkeling en innovatie, zoals in het geval van taxi- en touringcarbedrijven in voertuigen die (deels) zero emissie kunnen rijden. “Het verminderen van de veel te hoge regeldruk in Nederland betekent per direct een aanzienlijke kostenbesparing”, aldus GN. En die is broodnodig om zowel de benodigde investeringen alsook de nog uitstaande belastingschulden te kunnen opbrengen.

GN  juicht daarom de afspraak uit het regeerakkoord toe, waarbij ingezet wordt op een meetbare aanpak van de regeldruk voor het mkb. Wij ondersteunen het voorstel van MKB-Nederland voor een nieuw meetbaar regeldrukprogramma voor het mkb, waarbij gekozen wordt voor een selectie van indicatorbedrijven (zie dit factsheet).

“Laat het kabinet zich nu echt inzetten voor het ondernemerschap in de sector”, besluit GN, “dan zorgen wij wel voor de recreatie, ontspanning, ontmoeting, cultuur, sport en educatie”.