FAQ Geschillencommissie en Klachtenmeldpunt Taxivervoer

Wanneer gaat de nieuwe Geschillencommissie van start?

Per 1-1-2020 is de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi actief. Deze nieuw opgerichte Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi staat los van de bestaande Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). Hij is bestemd voor TX-Keurmerkhouders en KNV Zorgvervoer- en Taxileden. Geschillen worden op dezelfde manier afgehandeld als voorheen.

Is de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi gratis voor KNV Zorgvervoer-en Taxileden?

Voor KNV Zorgvervoer- en Taxileden zijn er geen aansluitingskosten.

Als u geen lid bent van KNV Zorgvervoer en Taxi (of geen TX-Keurmerkhouder bent), dan kunt u geen gebruik maken van deze Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Wilt u lid worden van KNV Zorgvervoer en Taxi? Neem dan contact met ons op.

Is de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi gratis voor consumenten?

Nee, consumenten betalen €52,50 klachtengeld om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Lees hier meer over een klacht indienen.

Ik ben lid van KNV Zorgvervoer en Taxi, wat moet ik doen?

KNV Zorgvervoer- en Taxileden en TX-Keurmerkhouders die geen eigen geschillencommissie hebben worden automatisch aangesloten bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Geschillen worden op de bekende manier afgehandeld, hieraan verandert voor u niets. Wel dient u te verwijzen naar de algemene voorwaarden voor Zorgvervoer en Taxi.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie KNV

Uw organisatie heeft een eigen Geschillencommissie Taxi, en nu?

Dan bent u ook welkom om aan te sluiten bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Neem dan contact op met KNV Zorgvervoer en Taxi via postbus@knv.nl. U moet dan wel lid zijn van KNV Zorgvervoer en Taxi en/of TX-Keurmerkhouder zijn.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie KNV

Wat moet ik doen om me in te schrijven voor de nieuwe Geschillencommisie?

Als u KNV Zorgvervoer-en Taxilid bent dan hoeft u niets te doen. U wordt automatisch aangesloten.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie KNV

Wat zijn de kosten als ik mij als ondernemer aansluit bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi?

Als KNV Zorgvervoer- en Taxilid betaalt u geen aansluitingskosten.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie KNV

Wat zijn de kosten voor consumenten voor het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie?

Een consument betaalt €52,50 om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Wie zitten er in de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi?

De Commissie bestaat uit drie personen. Een onafhankelijk voorzitter, één vertegenwoordiger namens opdrachtgevers respectievelijk reizigers en één vertegenwoordiger namens de vervoerder. Zij worden benoemd door het bestuur van Stichting TX-Keur over een termijn van 5 jaar. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de Stichting TX-Keur.

Wanneer en waarom wordt het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi overgenomen door TX-Keur?

De activiteiten van de Stichting  Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door Stichting TX-Keur. Het Klachtenmeldpunt is en blijft onafhankelijk en neemt zoals ook voorheen het geval was klachten aan over een taxirit van taxipassagiers. Daarnaast probeert het Klachtenmeldpunt te bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze onderling tot een oplossing kunnen komen. Er wordt daarbij actief gestreefd naar het voorkomen van uiteindelijke geschillen. De overname is nodig doordat de jarenlange subsidie van het ministerie werd beëindigd.

Blijft het gebruik van de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi van Stichting TX-Keur gratis?

  1. Voor KNV Zorgvervoer- en Taxileden blijft het gebruik van het klachtenmeldpunt gratis.
  2. Voor consumenten is het indienen van een klacht ook gratis.
  3. Door de overname door Stichting TX-Keur zal het verwijzen naar en het gebruik van het Klachtenmeldpunt mogelijk op termijn niet langer gratis zijn voor alle taxibedrijven.
  4. Alle overige, niet bij KNV Zorgvervoer en Taxi of TX-Keur aangesloten bedrijven, die nu nog naar het Klachtenmeldpunt verwijzen op tariefkaarten, websites of op andere wijze, zullen worden benaderd door TX-Keur en het Klachtenmeldpunt.