Europese drempels voor overgang naar emissieloos personenvervoer

PERSBERICHT – De verduurzaming van personenvervoer staat onder druk, nu Europa Nederland geen ontheffing verleent om volledig elektrische personenbusjes met een gewicht van meer dan 3.500 kg met een B rijbewijs te besturen. Alleen chauffeurs in bezit van een aanvullend D rijbewijs mogen nu in deze busjes rijden. “Een onbegrijpelijk besluit, want het goederenvervoer krijgt deze ontheffing wel”, stellen RAI Vereniging en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Zowel personenvervoerders als producenten van personenbusjes staan nu met de rug tegen de muur in hun taak om het vervoer van reizigers komende jaren snel te verduurzamen.

In de Europese Unie mag iemand in bezit van een B-rijbewijs, een voertuig besturen met een maximaal geladen gewicht van 3.500 kg. Deze grens is voor ondernemers die met een dieselbus  personenvervoer of goederenvervoer verzorgen, veelal voldoende. Met de aanstaande introductie van volledig elektrische bestel- en personenbussen neemt het ledig gewicht van een busje door de accu’s echter met een paar honderd kilo toe waardoor het maximaal geladen gewicht boven de 3.500 kg uitkomt. Om de introductie en het gebruik van elektrische bestelbussen te stimuleren, verleent de Europese Commissie Nederland daarom een ontheffing tot een maximaal geladen gewicht van 4.250 kg voor een periode van 5 jaar. Deze ontheffing geldt echter alleen voor goederenvervoer en niet voor personenvervoer.

Onbegrijpelijk besluit
RAI Vereniging en KNV hebben geen enkel begrip voor dit besluit. RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: ”Dit besluit staat haaks staat op het gezamenlijk streven om zowel de klimaat- als luchtvervuilingsproblemen terug te dringen.” Producenten worden in de EU verplicht om de uitstoot van busjes te verminderen en vervoerders krijgen bij steeds meer aanbestedingen van personenvervoer de taak om emissieloos te vervoeren. Van Eijck: “Omdat alle op de markt beschikbare elektrische personenbusjes geladen een gewicht van boven de 3.500 kg hebben, kunnen veel vervoerders nu niet aan hun verplichting voldoen. “Tenzij zij hun chauffeurs massaal naar rijles sturen om een aanvullend D rijbewijs te halen” stelt KNV voorzitter Bertho Eckhardt: “Dat zou betekenen dat het werk van een kleine 15.000 chauffeurs binnen het zorg- en leerlingvervoer abrupt stil komt te liggen.”

Ook benadrukken RAI Vereniging en KNV dat de gewichtsontheffing alleen wordt gebruikt om de overgang naar zero emissie te versnellen en niet om meer mensen te vervoeren dan in een dieselbus. De veiligheid van inzittenden is en blijft daarom geborgd.

Europese Commissie
Volgens Van Eijck kan het niet zo zijn dat ondernemers enerzijds worden verplicht hun producten en vervoersdiensten snel te verduurzamen, terwijl ze aan de andere kant worden tegengewerkt en op kosten worden gejaagd bij de uitvoering van die taak. Eckhardt: “Wij verzoeken minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW om de problematiek zo snel mogelijk in Brussel te bespreken en de ontheffing te verbreden naar het personenvervoer.” Vervoerders kunnen dan hun vervoerstaken blijven uitvoeren, terwijl de industrie in staat wordt gesteld haar investeringskosten terug te verdienen en producten verder te innoveren.

Gezamenlijk persbericht van Rai Vereniging en KNV


Meer hierover

Handelen bij een storing / de BCT werkt niet meer

Wat te doen bij welke storing Er bestaan verschillende soorten storingen. Veel fouten zijn meteen te herstellen door de aanwijzingen...

U vervoert geen personen – U heeft een zakelijke rit, maar dit is geen taxirit

Zakelijke, maar niet-taxi ritten in de BCT Deze zakelijke ritten vallen onder de werkingsmodus arbeidstijd en vervolgens onder ‘overig zakelijk’, zie...

Europese drempels voor overgang naar emissieloos personenvervoer

PERSBERICHT - De verduurzaming van personenvervoer staat onder druk, nu...

Lees meer