Een vliegende start voor MaaS

Vraaggestuurde mobiliteit is de toekomst en Mobility as a Service (MaaS) zal daarbij een centrale rol gaan spelen. Een snelle doorontwikkeling van MaaS is van belang om flexibel en gepersonaliseerde reizen mogelijk te maken en deelmobiliteit te stimuleren. Zes grote mobiliteitsspelers (BOVAG, GVB, KNV Zorgvervoer & Taxi, NS, Reisinformatiegroep 9292 en Translink) hebben afgelopen week het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een gezamenlijk afsprakenstelsel voor MaaS.

Op dit moment wordt MaaS nog veelal ontwikkeld op basis van bilaterale afspraken en tijdelijke pilots. Voor een verdere opschaling is een open en inclusief MaaS-ecosysteem nodig. Voor MaaS, ingericht met als uitgangspunt ‘de reiziger centraal’, is datadelen en samenwerking tussen de verschillende organisaties noodzakelijk om een gezamenlijke klantreis aan te kunnen bieden. Dit vraagt om een gemeenschappelijk ecosysteem en een gezamenlijk afsprakenstelsel.

Op 25 juni jl. vond de kick-off digitaal plaats met de zes deelnemers aan de Coalition of the Willing met als doel om duidelijkheid te krijgen over de scope en de inhoud van dit afsprakenstelsel, use-cases te identificeren en bestaande MaaS-oplossingen te inventariseren. In de komende maanden willen zij met elkaar alle juridische, operationele, functionele en technische aspecten adresseren die komen kijken bij het ontwikkelen van het afsprakenstelsel. Samen met andere mobiliteitspartners zullen daarna verdere vervolgstappen worden gezet.

De Coalition of the Willing wordt gefaciliteerd door het MaaS-Lab en met ondersteuning vanuit INNOPAY.

Het MaaS-Lab, een samenwerkingsverband van uiteenlopende bij MaaS betrokken marktpartijen,  streeft naar een open en inclusief MaaS-ecosysteem. Eén van de doelstellingen van het MaaS-Lab is te komen tot een afsprakenstelsel MaaS. “Het MaaS-Lab faciliteert het co-creëren van het afsprakenstelsel waarvan de reiziger optimaal kan profiteren. Samen met de initiatiefnemers roepen wij de partijen in de mobiliteitsmarkt op om mee te doen aan de Coalition of the Willing.” aldus Bertho Eckhardt, voorzitter van het MaaS-Lab.

INNOPAY heeft een uitgewerkte visie op het ontwikkelen van afsprakenstelsels en het ontsluiten van data, onder andere op basis van eerdere ervaringen in onder andere de logistieke omgeving (iSHARE), digitale identiteitsstelsels (iDIN, eHerkenning) en de banking omgeving (iDEAL). Daarnaast is INNOPAY penvoerder van de recent gelanceerde Data Sharing Coalition.

Heeft u belangstelling voor co-creatie? Dan neem contact met Sonila Metushi.