Een positieve versnellingsstrategie

KNV Connected Mobility heeft tot doel de transitie naar een gezond ecosysteem voor verbonden mobiliteit te stimuleren. Daar plukken ondernemingen, reizigers en de samenleving de vruchten van. Om deze transitie te realiseren, is een gecoördineerde inspanning nodig van meerdere marktpartijen uit de verschillende mobiliteitssectoren.

De focus ligt vooral op het creëren van kansen voor onze leden. En minder op het weren van bedreigingen. De vereniging kiest voor een proactieve en positieve strategie.

Waar werken we aan?

Beschermen van het level playing field
Het is voor een gezonde markt cruciaal om te voorkomen dat bepaalde spelers monopolies creëren. Zeker daar waar het gaat om dataplatformen. ‘Open standaarden’ en afspraken over data-uitwisseling zijn daarvoor vereist.

Creëren van een helder juridisch kader
De transitie brengt ons naar een ecosysteem dat we nog niet kennen en waarvoor de huidige juridische kaders tekort schieten. Heldere afspraken tussen marktpartijen zijn essentieel om juridische conflicten te voorkomen, vooral als het gaat om verantwoordelijkheden over dienstverlening aan klanten. Eenduidige voorwaarden, standaarden en contracten kunnen risico’s op conflicten verkleinen. Het afsprakenstelsel vormt hiervoor een belangrijke basis.

Risicobeheersing
Bedrijven beschermen tegen risico’s, door certificering en kwaliteitsborging van de deelnemende bedrijven, maar ook het tot stand brengen van onderlinge informatie-uitwisseling over misbruik door gebruikers.

Vergroten van het verdienvermogen
Door geïntegreerde mobiliteitsoplossingen te stimuleren ontstaat een grotere markt voor mobiliteit.