Een diverse sector verbinden

De mobiliteitssector kent veel verschillende vormen van vervoer. Connected Mobility brengt al deze vormen samen.

Hoewel Connected Mobility in zekere mate vereist dat afzonderlijke silo’s worden doorbroken, is het echter niet noodzakelijk, of wenselijk, om alle aanbieders van mobiliteit en alle mobiliteitsdiensten op één hoop te gooien. Daarmee zouden de specifieke belangen en kwaliteiten van de verschillende diensten tekort worden gedaan.

Want een reiziger vervoeren, via ov of taxi, is bijvoorbeeld iets heel anders dan het verhuren van een vervoermiddel, zoals een deelscooter.

Zeven mobiliteitssegmenten

Binnen KNV Connected Mobility onderscheiden we zeven mobiliteitssegmenten

MaaS-dienstverleners, het digitale klantportaal waarin via apps klanten aan meerdere vervoerders gebonden kunnen worden.

De traditionele en minder traditionele OV-sector, hieronder valt het vervoer dat met een dienstregeling rijdt, waarbij tegenwoordig ook aanbieders zonder concessie actief zijn op de weg en het spoor.

Het taxivervoer, of preciezer, het personenvervoer tot acht personen.

Micro- en autodeelmobiliteit, gesplitst in twee segmenten omdat ze in de praktijk andere segmenten van de markt bedienen en tegen verschillende uitdagingen aanlopen.

Locatiegebonden diensten, zoals publieke en private mobiliteitshubs, maar ook laadfaciliteiten en parkeren.

En tot slot de aggregators en facilitators, partijen die achter de schermen de nodige digitale en fysieke infrastructuur regelen.

Marktpartijen richten zich in hun dienstverlening vaak maar op één of enkele van deze marktsegmenten. Ook is er specifieke wet- en regelgeving voor de verschillende vormen van vervoer. KNV Connected Mobility verbindt al deze segmenten met elkaar.

Samenwerken met vertrouwen

Bestaande en nieuwe marktpartijen moeten elkaar leren vinden, en elkaar voldoende vertrouwen om samen nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen. Met name voor bestaande marktpartijen blijkt dit in de praktijk nog een hoge drempel. Zij zijn sinds jaar en dag gewend om binnen hun eigen discipline diensten te verlenen, en hebben daarvoor ook een positieve businesscase.

Onomkeerbaar
De transitie richting Connected Mobility is echter onomkeerbaar. Binnen een aantal jaar zullen de digitale connecties er zijn. En zullen reizigers die ook verwachten. Marktpartijen die niet meegaan in deze transitie blijven achter en zullen op termijn in relevantie afnemen.

Binnen KNV Connected Mobility willen wij het onderlinge vertrouwen realiseren waarmee nieuwe samenwerkingen en mobiliteitsvormen van de grond kunnen komen.

Ben jij benieuwd hoe KNV Connected Mobility van meerwaarde kan zijn voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op!