Commentaar KNV op de Europese verordening over multimodale informatiediensten en de implementatie in Nederland

Vorig jaar heeft de Europese Commissie een verordening gepubliceerd over EU-brede multimodale reisinformatiediensten (2017/1926). De doelstelling van de verordening is om het multimodale vervoer in de Europese Unie te bevorderen en ervoor te zorgen dat EU-brede multimodale informatiediensten beschikbaar, accuraat en interoperabel zijn. Door dat zo efficiënt mogelijk te doen kan CO2-uitstoot worden beperkt, filevorming worden vermeden en de luchtkwaliteit worden verbeterd, zo staat in de toelichting.

Nationaal Toegangspunt voor Multimodale Reisinformatie (NAP)

Op basis van deze verordening moeten lidstaten een nationaal toegangspunt (NAP) per 1 december 2019 opzetten. NAP kan verschillende vormen aannemen zoals een databank, een datawarehouse, datamarkt, archief, register, internetportaal of vergelijkbare norm. Finland heeft de Fins transportagentschap als NAP benoemd. Frankrijk zal vertrouwen op het bestaande platform voor openbare data, namelijk data.gouv.fr. In Nederland is er echter nog geen beslissing genomen over NAP.

COMMENTAAR KNV

KNV verwelkomt deze verordening als een kans om multimodale mobiliteit en MaaS te bevorderen. Multimodaal vervoer betekent simpelweg het gebruik van verschillende soorten vervoersmiddelen voor het van A naar B brengen van personen. Door dat zo efficiënt mogelijk te doen kan CO2-uitstoot worden beperkt, filevorming worden vermeden en de luchtkwaliteit worden verbeterd.

Wij delen de doelstelling van deze verordening om multimodale reizen zorgeloos in de hele Unie te maken. MaaS biedt een kans om dat te doen. Wij vinden het van groot belang dat de daden bij het woord worden gevoegd. De KNV visie op een MaaS ecosysteem leidt tot drie adviezen:

De overheid moet een rol als marktmeester oppakken om mobiliteit voor alle Nederlanders op lange termijn te garanderen.

Het Nationaal Toegangspunt voor Multimodale Reisinformatie (NAP) moet een onafhankelijke instelling zijn.

Nederland moet er voor kiezen om dynamische data (real-time) in de NAP te integreren onder de juiste scherpe voorwaarden om de ontwikkeling van MaaS te versnellen.

KNV blijft zich inzetten om samen te werken met de overheid om de Europese verordening aangaande multimodale informatiediensten ten uitvoer te brengen.


Heeft u vragen?