CAO Taxivervoer algemeen verbindend verklaard

De nieuwe cao voor het Zorg- en taxivervoer is algemeen verbindend verklaard. Daardoor is de hele zorg- en taxivervoersector verplicht de afspraken in de cao na te leven. Ook bedrijven die geen lid zijn van KNV Zorgvervoer en Taxi

De cao heeft een looptijd van een jaar en is van kracht tot en met 31 december van 2021. Partijen hebben vooral ingezet op behoud van bedrijven en werkgelegenheid, zodat de sector ook de kans krijgt om te herstellen van de coronacrisis.

Hoogte lonen en doorbetaling bij ziekte
Per 1 januari zijn de lonen in de taxisector met 1,5 procent verhoogd. Daarnaast is er met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte een en ander veranderd. Voor nieuwe ziektegevallen geldt per 1 januari dat de eerste twee weken van de ziekteperiode tegen 70 procent doorbetaald moeten worden. Van twee tot en met acht weken is dat 80 procent en daarna tot en met 104 weken (twee jaar) 90 procent.

Zie voor de volledige tekst de publicatie ervan in de Staatscourant.