Busvervoer Nederland stuurt brief aan EZK: Kapitaalintensiteit en corona desastreuze combinatie voor de sector

De touringcarsector dreigt om te vallen. Dit komt door de coronamaatregelen, gecombineerd met het kapitaalintensieve karakter van de branche. Branchevereniging Busvervoer Nederland berekende dat er minstens een half miljard euro aan schade is en dat 40% van de bedrijven failliet dreigt te gaan. Hierdoor komen 2500 mensen zonder werk te zitten. Vooral hoge kosten voor lease en rente dreigen de branche de nek om te draaien. Busvervoer Nederland vraagt in een brief aan staatssecretaris Keijzer van EZK de touringcarsector te helpen met een duurzame oplossing voor de doorlopende hoge kosten voor de 4000 Nederlandse touringcars.

Bij vrijwel alle busbedrijven is de omzet naar nul gedaald door de coronamaatregelen. Dit is problematisch omdat het touringcarvervoer veelal seizoensgebonden is. De tussenliggende periodes komen de bedrijven door op de aangelegde reserves. Met de Coronacrisis ontstaat er nu een flink probleem: de reserves zijn op en een buffer wordt niet meer opgebouwd. Een flink aantal busbedrijven komt daarom in betalingsproblemen. Daarmee dreigt een kaalslag in de sector. Voorzitter Theo Vegter: ‘Deze kaalslag heeft grote maatschappelijke consequenties. Touringcarbedrijven vervullen een belangrijke, maar niet altijd even zichtbare maatschappelijke rol. Wie heeft er niet in een bus gezeten tijdens een schoolreis? Maar niet alleen de schoolreisjes zijn dan verleden tijd. Ook de uitstapjes van kwetsbare groepen zoals gehandicapten of ouderen en het vervoer van sportverenigingen, werknemers en leerlingen komt op de tocht te staan.’

Sector kapitaalintensief, geen overlevingskansen bij kleinere vervoerscapaciteit
De vaste lasten in de sector zijn hoog en bestaan uit meer dan alleen de personeelskosten. Vooral de kosten voor de touringcars zelf zijn een molensteen nu er geen inkomsten tegenover staan. Dit terwijl de sector net heeft geïnvesteerd in vernieuwing van het wagenpark om zo milieuvriendelijk te werk te kunnen gaan. Ook in de nabije toekomst blijft dit probleem nijpend. In de verwachte anderhalvemetersamenleving vervalt namelijk het voordeel van de lage kosten per passagier door een hoge bezettingsgraad, normaliter de kracht van de sector.

Touringcarbedrijven zijn kapitaalintensief. Zo bedragen de operationele kosten per bus ongeveer €60.000,- per jaar. MKB-ondernemers kunnen dergelijke doorlopende kosten niet dragen zonder dat daar voldoende inkomsten tegenover staan, zoals nu het geval is tijdens de coronacrisis. Waar mogelijk drukken de bedrijven de doorlopende kosten, bijvoorbeeld door met de leasemaatschappijen uitstel van betalingen te regelen. Theo Vegter hierover: ‘Ik ben blij met de flexibele benadering van leasebedrijven. Helaas is uitstellen van leasebetalingen geen duurzame oplossing. De omzet waar we in magere periodes op moeten teren is verdwenen en komt niet meer terug. De bedrijven kunnen de ongeveer 240 miljoen euro aan kosten voor het wagenpark dit jaar simpelweg niet opbrengen. We vragen de overheid daarom hiervoor een oplossing te bieden in het tweede pakket aan steunmaatregelen, bijvoorbeeld door een noodfonds te vormen, tijdelijk het eigendom over te nemen van de bedrijfsmiddelen (de touringcars) of door 100% staatsgarantie (en op termijn schuldsaneringsmogelijkheden) te geven op leningen met lange afbetalingstermijnen.’