Busvervoer Nederland: ‘Ontzie touringcar bij invoering Haagse milieuzone’

Half april diende Busvervoer Nederland haar zienswijze tegen de invoering van een milieuzone in Den Haag in. De kern van het betoog: zie af van de invoering van milieuzoneregels voor touringcars. Want die maatregel levert niet alleen een nieuwe administratieve en financiële last op, maar het is tegelijk zeer onwaarschijnlijk dat door het beperken van het touringcarvervoer, dat juist zo bijzonder efficiënt en milieuvriendelijk is, een gunstige bijdrage aan de luchtkwaliteit verwacht kan worden.

Onze argumenten:
1) Het tempo waarin de gemeente Den Haag de milieuzone invoert is veel te hoog. Bovendien wordt een aantal stappen overgeslagen. Ondernemers krijgen niet de kans om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.
2) Het instellen van een milieuzone voor touringcars levert geen wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad, en is zelfs contraproductief.
3) De gemeente Den Haag scheert touringcaruitstoot ten onrechte over een kam met het OV.
4) De gemeente Den Haag houdt onvoldoende rekening met de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Het leveren van ons standpunt is een eerste stap in onze lobby tegen dit besluit. Mocht Den Haag bij haar voornemen blijven, dan staan uiteraard ook andere wegen open om de besluitvorming te beïnvloeden.

Busvervoer Nederland is niet tegen milieuzones als zodanig maar wil graag voorkomen dat touringcarvervoer ten onrechte in het beklaagdenbankje terecht komt. Touringcarvervoer is eerder een oplossing voor luchtkwaliteitsproblemen dan een oorzaak ervan.