Buitengewoon lid worden van KNV Zorgvervoer en Taxi

Over KNV Zorgvervoer en Taxi

KNV Zorgvervoer en Taxi is de landelijke werkgeversorganisatie en belangenorganisatie voor ondernemers die actief zijn in de taxibranche. Het lidmaatschap van KNV levert veel financiële en andere voordelen op.

Buitengewone leden

KNV Zorgvervoer en Taxi kent naast de gewone leden ook buitengewone leden. Buitengewone leden zijn alle andere bedrijven (naast taxibedrijven) of personen die lid willen worden van KNV Zorgvervoer en Taxi.

Het verschil tussen gewoon lid en buitengewoon lid zit enerzijds in het verschil in contributie en het stemrecht anderzijds. Buitengewone leden betalen een vast bedrag per jaar . Zij hebben geen stemrecht in de ledenvergadering. Hier een overzicht van onze buitengewone leden.

Buitengewone leden kunnen kiezen uit twee varianten lidmaatschap: basic partnership en premium partnership.

Graag beantwoordt het secretariaat eventuele overgebleven vragen via nummer 070-349 0922 of zorgvervoerentaxi@knv.nl

Aanmeldingsformulier

KNV Zorgvervoer en Taxi Aanmeldingsformulier Buitengewoon lid

Aanmelden als Lid KNV Taxi

Lid worden van KNV?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Aanmelden als lid