LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Buitengewoon lid worden van KNV Taxi

Over KNV Zorgvervoer en Taxi

KNV Zorgvervoer en Taxi is de landelijke werkgeversorganisatie en belangenorganisatie voor ondernemers die actief zijn in de taxibranche. Het lidmaatschap van KNV levert veel financiële en andere voordelen op.

Buitengewone leden

KNV Zorgvervoer en Taxi kent naast de gewone leden ook buitengewone leden. Buitengewone leden zijn alle andere bedrijven (naast taxibedrijven) of personen die lid willen worden van KNV Zorgvervoer en Taxi.

Het verschil tussen gewoon lid en buitengewoon lid zit enerzijds in het verschil in contributie en het stemrecht anderzijds. Buitengewone leden betalen een vast bedrag per jaar . Zij hebben geen stemrecht in de ledenvergadering. Momenteel heeft KNV Zorgvervoer en Taxi een aantal buitengewone leden, bijvoorbeeld zelfstandige adviseurs, uitzend-/ payroll-organisaties en toeleveranciers.

Buitengewone leden kunnen kiezen uit twee varianten lidmaatschap: basic partnership en premium partnership.

Graag beantwoordt het secretariaat eventuele overgebleven vragen via nummer 070-349 0922 of knvtaxi@knv.nl
Alle ledenvoordelen.

Vraag onderaan deze pagina uw lidmaatschap aan

Voordelen van buitengewoon lidmaatschap van KNV Zorgvervoer en Taxi

1. Blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de branche
Ontvang belangrijke informatie over de ontwikkelingen binnen de taxibranche. Onze leden ontvangen wekelijks informatieve ledenmails, en daarnaast digitale nieuwsbrieven. Uw organisatie heeft de mogelijkheid jaarlijks een gerichte ledenmailing te sturen over hetgeen uw organisatie kan betekenen voor leden KNV Zorgvervoer en Taxi. Verder ontvangt u een aantal keer per jaar ons blad Nederlands Vervoer. Als buitengewoon lid heeft u de mogelijkheid om 2x per jaar gratis in dit blad te adverteren.

2. Veelzijdige branchebijeenkomsten
Onze branchebijeenkomsten worden georganiseerd om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken, maar natuurlijk ook om te netwerken. Leden mogen hun inbreng geven en meedoen met onder meer

 1. ledenvergaderingen
 2. regiobijeenkomsten
 3. Jaarevent
 4. leerzame werkgroepen
 5. de nieuwjaarsrecept

Verder is KNV Zorgvervoer en Taxi partner van ProMediaGroup die jaarlijks de Taxi Expo en het Congres Contractvervoer organiseert. Tijdens de jaarlijkse Taxi Expo kan u adverteren op de KNV stand met uw promotiemateriaal.

Ook werkt Zorgvervoer en KNV Taxi samen met MKB Cursus&training

3. Profiteer van de taxibelangenlobby in Den Haag en Brussel
KNV Zorgvervoer en Taxi behartigt uw belangen in Den Haag en Brussel. De vereniging beschikt over een uitgebreid relatienetwerk bij de overheid en diverse andere organisaties. We zijn lid van de International Road Transport Union (IRU) en van VNO-NCW. Ook is KNV Zorgvervoer en Taxi lokaal actief richting gemeenten als het om lokaal taxibeleid gaat, maar ook op landelijk en lokaal niveau richting opdrachtgevers (ministeries, gemeenten, provincies, zorgverzekeraars en adviseurs) en gebruikersorganisaties zoals Rover, Consumentenbond en Ieder(in).

4. Ondersteuning van onze juristen bij vragen
Een team van deskundige juristen beantwoordt uw vragen op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en/of de CAO Taxi.  Ook voor kwesties over de geldende rij- en rusttijdenregels kunt u bij hen terecht alsmede de nieuwe wet werk en zekerheid. Bij (collectief) ontslagzaken of bestuurlijke boetes kunnen zij u met raad en daad terzijde staan.

5. Praat mee in commissies en werkgroepen
Als buitengewoon lid kunt u meepraten en uw mening geven  over belangrijke thema’s zoals de cao, taxiwetgeving, fiscale zaken etc. U kunt meepraten in commissies en werkgroepen van de vereniging zoals bijvoorbeeld de Commissie Innovatie, het Consumententaxi Overleg of de klankbordgroep CAO. Maar u kunt ook altijd mailen of bellen met het bureau in Den Haag: taximail@knv.nl en 070 – 349 0922.

6. Voordelige verzekeringen
Verdien uw contributie terug door slim gebruik te maken van onze voordelen via een aantal verzekeringen;

 1. KNV Zorgvergelijker
 2. stilstandsschaderegeling
 3. schadeverzekering
 4. collectieve ongevallenverzekering
 5. KNV VerzuimCare

7. Overige voordelen via de ledenservice!

 1. Fleettankkaart en Q8 tankkaart
 2. medische keuringen
 3. energiebesparing

Alle ledenvoordelen

Aanmeldingsformulier

KNV Zorgvervoer en Taxi Aanmeldingsformulier Buitengewoon lid

Aanmelden als Lid KNV Taxi

Wij werken samen met