Beschrijving zorgvervoer- en taxisector

Het zorg- en taxivervoer in Nederland bestaat voor ongeveer 75% uit vervoer in het kader van speciale voorzieningen. Wij noemen dat ook wel het zorgvervoer. Dat houdt in:

  • leerlingenvervoer (voor kinderen met een beperking of een bepaalde geloofsovertuiging van en naar een specifieke school),
  • ziekenvervoer (rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden, nierpatiënten en mensen die een behandeling tegen een carcinoom ondergaan) van en naar ziekenhuizen (via de zorgverzekeraars),
  • Valys (bovenregionaal vervoer t.b.v. ouderen en gehandicapten),
  • Wlz vervoer (voorheen AWBZ, vervoer van ouderen en patiënten van en naar instellingen (waaronder dagbesteding)),
  • WSW/Wia (vervoer van en naar werkinstellingen of in het kader van scholing t.b.v. werk),
  • Wmo en regiotaxi (daar waar geen vaste OV bus meer rijdt, rijdt vaak een vraagafhankelijk systeem) en Wmo-geïndiceerden hebben recht op vervoer binnen de eigen gemeente/regio),
  • ook het vervoer van huisartsen (HAP vervoer) van en naar patiënten valt onder het zorgvervoer. Of mensen die liggend vervoerd worden middels een ligtaxi.

In het zorgvervoer zijn vooral publieke opdrachtgevers actief (veelal gemeenten, maar ook zorgverzekeraars, instellingen en het ministerie van VWS). Veelal wordt dat vervoer gegund via (Europese) aanbestedingen.

De andere 25% van het vervoer bestaat uit taxivervoer. Denk daarbij aan vervoer van en naar de luchthavens, vervoer van werknemers (bijvoorbeeld van en naar havens en bedrijven), maar ook vervoer van mensen die een taxi bestellen omdat er ’s nachts geen OV meer beschikbaar is of een taxi nemen vanaf een standplaats.

Iedere week worden, onder normale omstandigheden, in Nederland meer dan een miljoen passagiers door zo’n 27.000 werknemers en 8.000 zelfstandigen naar hun bestemming gebracht. Het aantal bedrijven met werknemers in loondienst bedraagt een kleine 1000. De totale omzet van de sector bedraagt naar schatting 1 miljard euro per jaar.

Hieronder staat de gemiddelde omzet naar type vervoer, zoals opgenomen in de Kerncijfers 2017, die zijn opgesteld door het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM, zie hier).