Bedrijfsleven doet Nederland ambitieus logistiek aanbod

Het bedrijfsleven wil met een gezamenlijk programma het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. Een veranderende wereld vraagt om een gezamenlijke aanpak. Bedrijven willen graag internationaal concurrerend blijven en tegelijkertijd bijdragen aan een nog sterker en leefbaar Nederland.  Om dat voornemen kracht bij te zetten ondertekenen 19 vertegenwoordigers[1] uit het bedrijfsleven vandaag hun aanbod aan Nederland met de ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’. Met ondertekening van de visie bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistieke sector om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.

De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen naar dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd en in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij is. Ook gaan de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.

De visie wordt door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven dan ook van harte omarmd:

“Ons logistieke systeem is feitelijke de bloedsomloop van de economie en van veel kleine en grote bedrijven. We moeten daarbij blijven bouwen aan een sterk competitief maar veel ook duurzamer en innovatiever logistiek systeem en aan maatschappelijk draagvlak. Dat is belangrijk voor de welvaart en vooral ook voor ons welzijn. Daar willen we met deze visie een bijdrage aan leveren”, aldus VNO-NCW voorzitter Hans de Boer.

“De bij ons aangesloten handels- en productiebedrijven zijn afhankelijk van tijdige en betaalbare levering van hun goederen bij andere bedrijven en consumenten. Om internationaal te overleven en Nederland met draagvlak welvarend te houden, moeten we de handen met de logistieke sector ineenslaan en het systeem toekomst-klaar maken”, aldus algemeen directeur evofenedex Machiel van der Kuijl.

“Het is fantastisch dat we als logistieke sector elkaar met deze toekomstvisie gevonden hebben”, zegt TLN-directeur Jan Boeve. “Wij als wegvervoerders, samen met zeevaart, binnenvaart, expediteurs, cargadoors, stuwadoors, spooroperators en de luchtvrachtsector. Samen zorgen we ervoor dat het logistieke systeem de economie in ons land ook in 2040 nog steeds volop draaiende houdt. Met wereldklasse mainports, een ijzersterke infrastructuur en schone en veilige voertuigen.”

“In de Rotterdamse haven komt alles bij elkaar. Hier krijgt ons nationale logistiek systeem echt een gezicht. Iedereen snapt ook het belang van de haven voor Nederland. Maar we maken deze haven dus niet alleen. Alleen door fantastisch werk van logistiek dienstverleners in het achterland en vanaf de zeezijde, gecombineerd met een kwalitatief hoogwaardige spoor-, water en weginfrastructuur kunnen we in Rotterdam floreren. En dat moeten we zo houden”, aldus de COO van het havenbedrijf Ronald Paul.

“Het mkb in de handel, het transport en de logistiek zet met deze plannen de weg naar de toekomst in. Van de éénpitters tot de grotere mkb-bedrijven. Allemaal zetten we de schouders onder een slimmer en duurzamer toekomst”, aldus Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland.

[1] evofenedex, VNO-NCW, TLN, havenbedrijf Rotterdam, havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, ProRail, ACN, MKB Nederland, KNV, KVNR, CBRB, BLN-Schuttevaer, NVB, Vereniging van Waterbouwers, ORAM, Deltalinqs, KLM Cargo, VRC.