AIM waarschuwt gemeenten: start voorbereidingen leerlingenvervoer tijdig op

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) verstuurde een bericht naar alle gemeenten om aandacht te vragen voor het belang van het tijdig en volledig aanleveren van leerlingenlijsten aan vervoerders.

Het AIM benadrukt het belang van een tijdige start met het opstellen van leerlingenlijsten voor het nieuwe schooljaar. Deze lijsten dienen compleet en ruim voor aanvang van het nieuwe schooljaar te worden aangeleverd bij de vervoerder. Naast tijdige levering, is heldere communicatie met de vervoerder van groot belang.

Door tijdig te communiceren en alle benodigde informatie te delen, kan de gemeente de vervoerder optimaal ondersteunen en zorgen voor een zorgeloze reis voor de leerlingen.