AIM: jaarlijkse kerncijfers van de zorgvervoerbranche

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit publiceert jaarlijks de belangrijkste kerncijfers van de zorgvervoerbranche. Hierin vindt u o.a. informatie over de omzet en geografische verdeling van de ondernemingen, de gebruikte voertuigtypen en de doelgroep.

Wat vertellen de kerncijfers over het jaar 2017?

De branche is sterk afhankelijk van overheidsopdrachten. 80% van de omzet in de branche komt van zorgvervoer dat door overheden via aanbestedingen in de markt wordt gezet. In veel van deze aanbestedingen speelt de factor prijs een zeer dominante rol bij de gunning waardoor ondernemers scherp en soms onder kostprijs inschrijven. Iets meer dan de helft van de onderzochte bedrijven laat een negatief bedrijfsresultaat zien. Het AIM voorziet dan ook bij gelijkblijvende omstandigheden continuïteitsproblemen in de toekomst van het zorgvervoer.