Nieuws over staatssteun doelgroepenvervoer 2020 – 2021

De staatsteun voor de doorbetaling van niet-gereden ritten in het doelgroepenvervoer vanwege de coronacris is verlengd. Het geldt voor de periode van 14 oktober 2020 tot 1 oktober 2021.

Naar aanleiding van de landelijke oproep om regionale en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer te maken, heeft het rijk een derde gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan. De Commissie heeft aan deze melding haar goedkeuring verleend.

Onder voorwaarden mag steun worden verleend aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer. Omdat de steun eveneens is goedgekeurd onder het Tijdelijk Steunkader (TSK) zijn de voorwaarden voor verstrekking hetzelfde als voor de voorgaande periode van 1 juli 2020 tot en met 13 oktober 2020.

Klik hier voor meer informatie over de verlenging van de staatsteun voor het doelgroepenvervoer