Sluit je aan bij het MaaS-lab

Deelname aan het MaaS-Lab staat open voor alle bij MaaS betrokken marktpartijen, waaronder MaaS-aanbieders, openbaarvervoer­bedrijven, taxibedrijven, regiecentrales, zorgvervoerbedrijven, touringcarbedrijven, lease­maatschappijen, fabrikanten, importeurs en start-ups.

Neem contact op met onze beleidsadviseur Jeffrey van Gils via j.vangils@knv.nl of via postbus@knv.nl.