MaaS bij uitstek geschikt voor zakelijke reizen, maar succes is afhankelijk van aanbod, de juiste prikkels en aansluiting bij reiziger

Terugblik webinar ‘MaaS en Zakelijke Mobiliteit’
MaaS Kenniscafé 2 november 2021

Benutten we het momentum van de corona- en klimaatcrisis voor een herdefinitie van ons werken en reizen? Dat Mobility as a Service (MaaS) het antwoord is op de vraag naar duurzamer en flexibeler reizen weten we. Maar hoe kan MaaS in de praktijk voor een slimmere inrichting van ons woon-werkverkeer zorgen?

Tijdens het webinar ‘MaaS en zakelijke mobiliteit’ op 2 november gaven Hugo Houppermans van de Coalitie Anders Reizen, Jan van Delft van de Verenging van Zakelijke Rijders, Niels Wiersma van de Gemeente Eindhoven en Kyra de Boer van de ANWB onder begeleiding van Ananda Groag van het ministerie van I&W, hun visie op de kansen voor MaaS voor het zakelijke reizen. Iedereen is het erover eens: er is met MaaS flinke winst te behalen voor werkgevers, werknemers, overheden en het milieu. Maar de invoering van MaaS-oplossingen staat of valt met de aanwezigheid van een aantrekkelijk aanbod en het inzetten van de juiste prikkels.

Coalitie Anders Reizen
Hugo Houppermans, directeur van de Coalitie Anders Reizen: “Onze coalitie, bestaande uit 80 grote werkgevers, wil heel zakelijk Nederland zo duurzaam mogelijk laten reizen. Het is een initiatief vanuit werkgevers om de CO2-uitstoot te verlagen en anders denken te stimuleren.” Om de reductiedoelstelling van 50% te volgen, monitort Anders Reizen al twee jaar de CO2-uitstoot van haar leden. De coalitie heeft onlangs ook onderzoek gedaan naar de wensen van werknemers. Wat blijkt? Die willen niet alleen minder, maar ook duurzamer reizen. Houppermans: “Mobiliteit zit op dit moment helemaal vast in arbeidsvoorwaarden, in aanbod en in regelingen. We moeten met elkaar dat hele construct omduwen. En goed onderzoeken welke prikkels daarbij helpen. Het is een grote wens dat ook vakbonden ‘duurzaam reizen’ meenemen in de af te sluiten cao’s.”

Vereniging Zakelijke Rijders
Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders, geeft ons inzicht in hoe de hedendaagse zakelijke rijder er uitziet. “Nog steeds pakt 92% de auto. Het ov is voor deze groep relatief een stuk minder aantrekkelijk. Binnen onze vereniging zien we de noodzaak om dingen te veranderen, voor het milieu, door corona. De nadruk ligt veel meer op individueler patronen, op flexibeler willen reizen. Maar zolang de huidige fiscale regelingen, en dan met name de bijtelling, niet op de schop gaan, is een grote omwenteling niet te verwachten. Wat mij betreft zou een systeem van betalen naar gebruik logischer zijn. Bovendien bestaat de zakelijke mobiliteitsmarkt voor 65% uit MKB-bedrijven, met hele praktische uitgangspunten. Daar moeten we niet aan voorbij gaan.”

Gemeente Eindhoven
Iedere regio met goed geregelde mobiliteit is een aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijven, benadrukt Niels Wiersma, projectleider Smart Mobility van de gemeente Eindhoven. “Onze gemeente is onderdeel van een van de zeven MaaS-pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We testen welke oplossingen MaaS biedt voor het zakelijke reizen in onze fors groeiende gemeente, die tegelijk ook grote duurzaamheidsambities heeft. Een van de dingen die we hebben geleerd is dat de beschikbaarheid van deelvoertuigen een uitdaging vormt. Daar tegenover staat dat de overstap naar MaaS-constructies grote administratieve vereenvoudigingsvoordelen oplevert.” “Mijn advies voor andere gemeenten? Biedt MaaS standaard aan werkgevers aan en zorg voor goede begeleiding.”

ANWB
Kyra de Boer, projectleider MaaS bij de ANWB vertelt dat de tijd van ANWB als vooral een automobilistenorganisatie echt voorbij is: “We richten ons inmiddels veel meer op de brede mobiliteit. In dat kader doen we ook veelvuldig en grootschalig onderzoek naar de reisbehoeften en -voorkeuren van onze leden. Dat leverde onder andere het inzicht op dat voor hen de garantie van ‘frictieloos reizen’ belangrijker is dan financiële afwegingen. Maar het inzetten van de juiste incentives blijft belangrijk voor de mobiliteitskeuzes van zakelijke reizigers. Binnen ANWB wordt fietsgebruik bijvoorbeeld hoger vergoed dan autogebruik. En dat werkt.”

Aansluiten bij belevingswereld gebruikers
De belangrijkste waarschuwing van de mobiliteitsprofessionals: het ontwerp aan de tekentafel kan nog zo goed zijn, als het niet aansluit bij de wensen en belevingswereld van de gebruikers, komt er weinig van terecht. Het ‘andere reizen’ voor het woon-werkverkeer fiscaal en praktisch aantrekkelijk maken is dan ook een must. Als dat lukt, zou de zakelijke mobiliteitsmarkt wellicht zelfs de aanjager kunnen zijn van een breder gebruik van MaaS en deelmobiliteit.

Aan deze editie van het Maas Kenniscafé, dit keer georganiseerd door het MaaS-Lab, in samenwerking met CROW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, namen ruim 100 belangstellenden deel.

Sonila Metushi, manager van het MaaS-Lab (een KNV initiatief), nodigt bij MaaS betrokken markpartijen van harte uit om zich aan te sluiten bij het MaaS-Lab, en mee te werken aan de inrichting van een open ecosysteem in Nederland.

Uitzending gemist? Kijk het webinar hier terug.

Download de presentaties van de sprekers:
Sonila Metushi (KNV/MaaS-Lab)
Hugo Houppermans (Coalitie Anders Reizen)
Jan van Delft (Vereniging van Zakelijke Rijders)
Niels Wiersma (Gemeente Eindhoven)
Kyra de Boer (ANWB)


Meer hierover

MaaS bij uitstek geschikt voor zakelijke reizen, maar succes is afhankelijk van aanbod, de juiste prikkels en aansluiting bij reiziger

Terugblik webinar ‘MaaS en Zakelijke Mobiliteit’ MaaS Kenniscafé 2 november 2021...

Lees meer