KNV stuurt informateur Hamer aanbevelingen

Koninklijk Nederlands Vervoer stuurde gisteren deze brief brief aan informateur Mariette Hamer. In de brief doet KNV aanbevelingen aan het nieuwe nog te formeren kabinet. Het gaat om zaken die specifiek zijn voor onze bedrijfstakken en om algemene mobiliteits-, duurzaamheids- en ondernemersvraagstukken.

Corona
Corona beheerst helaas nog steeds de gang van zaken in de branches. Eerder deze week was daarvoor veel aandacht, op basis van dit rapport. KNV benadrukt dan ook dat er nu en na de pandemie extra aandacht moet zijn voor de personenvervoersector. Voor de zorgvervoerbedrijven is het belangrijk dat er voldoende vervoersbudgetten beschikbaar zijn (en blijven) om de door corona veroorzaakte meerkosten (bijvoorbeeld wegens extra schoonmaak of wegens een lagere bezettingsgraad doordat combinatieritten niet mogelijk zijn) te dekken. Bedrijven in de consumententaxisector, de zakelijke taximarkt en het touringcarvervoer hebben baat bij het doortrekken van de steunpakketten tot in ieder geval eind 2021. De markten die door deze branches worden bediend gaan weliswaar weer langzaam open, maar omzetten zijn nog verre van op het oude niveau terwijl de vaste kosten en de personeelskosten wel door blijven lopen.

Grote uitdagingen
Gelukkig kunnen ondernemers ook weer vooruit kijken. KNV gaat ervan uit dat iedereen na corona niets liever wil dan zijn bewegingsvrijheid terugkrijgen en weer van vervoersmogelijkheden gebruik zal maken om naar vrienden, familie, werk, sport en vrijetijdsbesteding te gaan. Tegelijkertijd heeft Nederland te kampen met de schade van meer dan een jaar corona. Bovendien staat Nederland voor grote uitdagingen. Om de bevolkingsgroei op te vangen moeten bijvoorbeeld meer dan een miljoen woningen gebouwd worden, en al die woningen moeten ontsloten worden. Ook wil Nederland voldoen aan de afspraken van het Parijsakkoord. Aanvullend heeft Nederland de ambitie om de economie en het verdienvermogen van ons land te versterken, waarbij iedereen kansen krijgt om mee te doen.

Voor al deze zaken is een goed functionerend mobiliteitssysteem onmisbaar. Een duurzaam systeem, met voldoende capaciteit, maar vooral ook met ingebouwde flexibiliteit. Onze branches spelen daar een belangrijke rol in. Om goed uit de crisis te komen en een rol te kunnen spelen bij het oplossen van de uitdagingen, gaf KNV naast de roep om steun te continueren een nieuw kabinet de volgende overwegingen mee:

  • Zorg voor een flexibel mobiliteitssysteem en stimuleer het gebruik van taxi’s en touringcars daarbinnen.
  • Help de ondernemers een volgende duurzaamheidsslag te maken.
  • Zorg voor een gelijk speelveld in het taxi- en touringcarvervoer.
  • Zorg voor minder lasten- en regeldruk.

Klik hier voor de brief aan de informateur.