Jaarlijkse receptie KNV drukbezocht

Op donderdag 16 februari vond de (nieuwjaars)receptie van KNV plaats in Sociëteit de Witte. Ongeveer tweehonderd gasten uit de mobiliteitswereld waren aanwezig. KNV-voorzitter en gastheer Bertho Eckhardt sprak de gasten toe en verwelkomde daarnaast een tweetal interessante sprekers, namelijk VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en Kees van de Burg (DG Mobiliteit bij het ministerie van I&W).

Ingrid Thijssen liet de aanwezige gasten met de neus in de boter vallen. Zij ging in haar speech namelijk dieper in op het vestigingsklimaat in Nederland, waarover op dezelfde dag ook werd gedebatteerd in de Tweede Kamer.  Thijssen hamerde op het realiseren van een versnelling bij de aanleg van de infrastructuur voor en beschikbaarheid van schone energie, die ook erg van belang is voor (personen)mobiliteit. Ze benadrukte dat andere landen niet stilzitten om deze randvoorwaarden in te vullen en bedrijven daarmee tot investeringen te verleiden. Nederland moet niet achter het net vissen.

Kees van de Burg betrok de aanwezigen bij de Mobiliteitsvisie waaraan het ministerie momenteel werkt. De mobiliteitsvisie komt binnenkort aan bod bij het commissiedebat in de Tweede Kamer over de strategische keuzes in het mobiliteitsbeleid. Hij bood alvast een vooruitblik op de contouren hiervan en riep de receptiegasten op ook vooral een bijdrage te leveren.

Bertho Eckhardt ging in zijn speech in op de evaluatie van de WP2000 en de ontwikkelingen rondom de boordcomputer taxi (BCT), de verduurzaming van het touringcarvervoer, de ontwikkelingen in het openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsconcepten en -diensten.