Werkgevers touringcarvervoer vinden aangekondigde staking in touringcarvervoer zinloos

BVN en CNV spreken rechtsgeldige cao af die algemeen verbindend wordt verklaard

Busvervoer Nederland en CNV Vakmensen kwamen onlangs een nieuwe cao besloten busvervoer (touringcarvervoer) voor de periode 2023-2024 overeen. De nieuwe cao ging in op 1 januari, is bij het ministerie van Sociale Zaken en Werk (SZW) aangemeld ter algemeen verbindend verklaring en heeft een looptijd van twee jaar. Loonsverhogingen van 7% en 4% en het afschaffen van de vijfzesderegeling staan centraal in de cao. Helaas zette vakbond FNV zichzelf door onrealistische eisen buitenspel bij deze cao, net als FNV eerder deed bij de cao’s voor onder meer het zorg- en taxivervoer. De werkgevers hekelen daarom de voor 19 en 20 januari aangekondigde stakingen die naast het streekvervoer ook het touringcarvervoer treffen. Veel liever zien de werkgevers FNV weer aansluiten bij volgende cao-overleggen.

Busvervoer Nederland is tevreden met de nieuwe cao, de daaraan verbonden loonsverhoging en eenmalige uitkering van €1250 bruto. Voorzitter Bertho Eckhardt hierover: ‘De eenmalige uitkering komt de chauffeurs tegemoet die in 2022 de inflatie hoog zagen oplopen. De overeengekomen loonsverhoging van 7% per 1 januari 2023 en 4% per 1 januari 2024 behoort landelijk gezien tot een van de grootste loonstijgingen dit jaar.’

Afschaffen vijfzesderegeling
Naast de loonsverhoging is afgesproken de vijfzesde-regeling af te schaffen. Dit was een langgekoesterde wens van de vakbonden en daaraan wordt nu tegemoetgekomen. Deze regeling verdwijnt per 1 januari 2024 en wordt vervangen door de pauzeregeling zoals die nu geldt voor internationale lijndiensten (huidige artikel 16 lid 1d). Hiermee komt er een einde aan de in eerdere cao’s afgesproken regeling dat bij sommige soorten vervoer van de zes uur er vijf worden uitbetaald. Deze regeling was in het leven geroepen met het oog op de vele lange onderbrekingen in het ongeregelde busvervoer. Het afschaffen van de regeling is een fikse kostenpost voor de ondernemers, die desalniettemin achter de wijziging staan.

Namens de werkgevers is voorzitter Bertho Eckhardt verheugd met het akkoord: ‘We zijn erg ver gegaan voor deze cao. De touringcarsector heeft flink geleden onder corona en we weten niet hoe de markt zich gaat ontwikkelen met alle onzekerheden door de oorlog in Oekraïne. Als werkgevers wilden we erg graag tot een loonsverhoging komen, als blijk van waardering én omdat werknemers te maken hebben met flink gestegen kosten. Ik ben blij dat vakbond CNV zijn nek heeft uitgestoken om dit te bereiken. Door dit akkoord kunnen de werknemers in januari 2023 profiteren van de loonsverhoging. Tegelijkertijd begrijp ik niet waarom FNV doorgaat met staken. We zijn aan heel veel van de eisen van FNV tegemoet gekomen. Desondanks zou ik erg graag zien dat FNV terugkeert aan de overlegtafel voor een volgende cao-periode