UITP visie over MaaS

Mobility as a Service (MaaS) is hot. Dat is geen wonder op het moment dat het aantal en de verscheidenheid van diensten die betrekking hebben op stedelijke mobiliteit wereldwijd een hoge vlucht nemen.

MaaS draait om de integratie van en de toegang tot verschillende vervoersdiensten verenigd in één enkele digitale mobiliteitsdienst.  

Hoewel het van cruciaal belang is om de gebruiker in het hart van MaaS te plaatsen, heeft deze mobiliteitsconcept meer voordelen dan alleen die voor de gebruiker. Er is ook een stuk van de taart beschikbaar voor anderen. Bijvoorbeeld voor stadsbestuurders die hun politiek-publiek doelen willen bereiken, of voor vervoerders die hun service en het aantal vaste klanten willen vergroten. Met dit als onderliggende gedachte moet MaaS worden opgezet in samenwerking met alle relevante partijen, om voor onpartijdigheid, vertrouwen en voordelen voor iedereen te kunnen instaan.

Met deze samenwerking komt tegelijkertijd een behoefte voor een regulerend raamwerk dat collectief personenvervoer garandeert. ‘Active modes’ (zoals fietsen en lopen) blijven de ruggengraat vormen van iedere MaaS.

“Mobility as a Service draait om samenwerking en het bouwen van een ecosysteem. De sleutel tot succes is het aansluiten bij de mobiliteitsdoelen van een stad en het begrijpen van de behoeften van de vervoerders / MaaS-aanbieders en tegelijkertijd inspelen op de behoeften van de reiziger. Het pas uitgekomen ‘UITP Report and Policy Brief on MaaS’ is een onontbeerlijk document voor iedereen die op de voorgrond wenst te blijven van het zich doorlopend ontwikkelend landschap van stedelijke mobiliteit”, aldus Caroline Cerfontaine, Senior Manager – Urban Mobility Governance Unit Leader.

“Wij zetten in op de ontwikkeling van MaaS in Nederland. Als lid van de mondiale UITP MaaS werkgroep, willen we de overheden helpen om de ambities aangaande MaaS te realiseren en de UITP policy brief is een eerste stap naartoe”, aldus Hubert Andela, directeur KNV.

Maar als stadsautoriteiten en vervoerders niet nu reageren, dan is er een groot risico dat andere wereldwijde platforms hun plaats zullen innemen. Dan gaat de mogelijkheid om de toekomst van een open ecosysteem te vormen verloren. De kans op succes wordt geleidelijk kleiner en de noodzaak om gebruikers te voorzien van duurzame en toegankelijke mobiliteitsdiensten juist alleen maar groter!

De nieuwe UITP Policy Brief, ‘Ready for MaaS? Accelerating easier mobility for citizens and better data for cities’  heeft als doel overheden waardevolle inzichten te geven betreffende de kansen en maatregelen die moeten worden getroffen.

Van 9 tot en met 12 juni is KNV in Stockholm bij de UITP Global Public Transport Summit met als thema ‘de kunst van openbaar vervoer’. Met bijna 130 jaar ervaring is de UITP Global Public Transport het grootste event toegewijd aan duurzame mobiliteit.

Lees hier meer over de UITP Summit.

Lees de UITP Policy Brief en het UITP report (Engels).