Tweede Kamer erkent benarde positie touringcarsector

Op 4 november vond in de Tweede Kamer het overleg ‘openbaar vervoer en taxi’ plaats. Hoewel niet expliciet geagendeerd werd de touringcarsector veel besproken. Onder leiding van Wytske Postma van het CDA vroegen verschillende Kamerleden aandacht voor de sector. Om er zeker van te zijn dat de regering serieus werk gaat maken van oplossingen om de touringcarsector door de crisis te helpen, diende Postma samen met D66, SP, VVD en PVV een motie in. Die motie werd op 10 november met algemene stemmen aangenomen.

Over een andere ’touringcarmotie’ (van Tweede Kamerlid Stoffer, SGP), een oproep voor meer gerichte steun aan de sector aan het adres van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, zal volgende week hoofdelijk worden gestemd.

Wat ons betreft zijn dit regelrechte doorbraken. Feit is dat de overheid ons niet meer kan negeren. Uiteraard is het nog steeds de vraag of eventuele toekomstige oplossingen uiteindelijk toereikend zullen zijn. Maar dit brede politieke draagvlak vormt een hoopvol uitgangspunt.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat treffen momenteel voorbereidingen voor het informeren van de Tweede Kamer over de touringcarsector. Daarover leest u binnenkort meer.

De volledige tekst van de motie luidt als volgt

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat touringcarbedrijven alleen beschikbaarheidsvergoeding ov ontvangen indien zij meegenomen zijn in de vervoersconcessie;

constaterende dat de werkzaamheden van touringcarbedrijven vaak buiten de vervoersconcessie vallen;

overwegende dat niet alle touringcarbedrijven in de concessie zitten;

verzoekt de regering, om samen met de sector naar oplossingen te kijken om met de touringcarbedrijven te kijken wat er gedaan kan worden om hun ook door de crisis te helpen, en gaat over tot de orde van de dag.

Postma

Laçin

Van Aalst

Schonis

Ziengs