Touringcargids Busvervoer Nederland

De Touringcargids wordt uitgegeven door Busvervoer Nederland ism ProMedia Group

Ga door naar de Touringcargids

Busvervoer Nederland

Busvervoer Nederland vertegenwoordigt touringcarbedrijven in Nederland. De vereniging telt 200 leden. Deze bedrijven zijn werkzaam in het toeristisch-, zakelijk- en groepsvervoer. Gezamenlijk exploiteren zij rond 85% van alle touringcars in deze bedrijfstak en zijn zij verantwoordelijk voor ongeveer 6000 werknemers.

Busvervoer Nederland maakt onderdeel uit van de Federatie Koninklijk Nederlands Vervoer. De Vereniging is aangesloten bij de internationale organisatie voor wegvervoer IRU en de overkoepelende Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW.

ProMedia Group

ProMedia Publishing is uitgever van toonaangevende business-to-business online vakbladen in de mobiliteitssector. Wij geloven dat het delen van kennis leidt tot verdere professionalisering van de verschillende branches waarin we actief zijn. En dat we daardoor het ondernemersklimaat verbeteren.

ProMedia Publishing is onderdeel van ProMedia Group. Dagelijks informeren wij professionals, managers, ondernemers en medewerkers uit verschillende branches over de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Tevens organiseren we hoogwaardige vakbeurzen en congressen in de sectoren waarin we opereren.

www.promedia.nl