Teksten cao Zorgvervoer en Taxi gereed

Eind vorig jaar kwamen de sociale partners in het zorg- en taxivervoer een nieuwe cao overeen. De afgelopen weken werd gewerkt aan het definitief maken van de nieuwe cao-teksten. Deze teksten zijn nu gereed en vastgesteld door de cao-partijen CNV Vakmensen, FNV Taxi en Koninklijk Nederlands Vervoer Zorgvervoer en Taxi. De nieuwe cao zal aan het ministerie aangeboden worden om algemeen verbindend verklaard te worden. De cao is ingegaan op 1 januari 2022, waarbij geldt dat de nieuwe verloonde tijd-systematiek ingaat per 1 maart 2022. Zodra de cao algemeen verbindend is verklaard, gaat de cao ook gelden voor de bedrijven die niet aangesloten zijn bij KNV.

Nadat partijen overeenstemming hadden bereikt op 19 oktober, bleef er toch een verschil van inzicht bestaan over de precieze formulering van de verloonde tijd. Door nader overleg is dit verschil van inzicht in de afgelopen periode verdwenen en overeenstemming bereikt over de formulering zoals deze uiteindelijk in de cao-teksten terecht is gekomen.

Loonschalen, salaristreden en andere naam
De loonschalen zijn per 1 januari 2022 verhoogd met 2,5 procent. Daarnaast wordt de tweede trede uit de salarisschaal geschrapt, waardoor chauffeurs sneller door het loongebouw heen gaan. Om meer recht te doen aan de sector als geheel is ten slotte de naam van de cao gewijzigd van ‘cao Taxivervoer’ naar ‘cao Zorgvervoer en Taxi’.

De teksten van de nieuwe cao zijn te vinden op deze pagina.