‘Stop met staken in het leerlingen- en zorgvervoer, er is een cao’

KNV Zorgvervoer en Taxi roept FNV wederom op om te stoppen met het organiseren van stakingen in het leerlingen- en zorgvervoer. De voor 17 en 18 februari aangekondigde stakingen leveren de kwetsbare reizigers in het zorgvervoer opnieuw veel stress en een hoop ongemak op. De stakingen zijn echter zinloos nu er onlangs een cao werd afgesloten, die binnenkort algemeen verbindend wordt verklaard. Chauffeurs krijgen er door het afsluiten van de nieuwe cao 8% loonsverhoging bij, hetgeen meer is dan de huidige inflatie. Ook werden de ziekte- en pauzeregeling aangepast, waarmee tegemoet gekomen werd aan de eisen van de vakbonden. Werkgevers gaan dan ook niet opnieuw onderhandelen over de net afgesloten cao.

KNV roept vakbond FNV opnieuw op om de blik nu eindelijk eens op de toekomst te richten. De werkgevers bewogen immers flink in de richting van de vakbondseisen, terwijl ook ondernemers met de rug tegen de muur staan door inflatie, gestegen brandstofkosten en de nasleep van corona. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt baalt er stevig van dat zorgvervoercliënten opnieuw de dupe worden: ‘Eerder gaf ik al aan dat steeds maar je punten blijven herhalen en daarbij het vervoer van kwetsbare groepen hinderen, alleen maar schade toebrengt aan het zorgvervoer. Met de nieuwe cao is er sprake van een bovengemiddelde loonstijging ten opzichte van andere sectoren in Nederland. De cao doet daardoor recht aan zowel de belangen van de werkgevers als de werknemers, inclusief de ook van de loonsverhoging profiterende achterban van FNV. Leerlingen en zorgvervoercliënten betrekken bij een achterhoedegevecht vind ik onder de maat van FNV. Wachten op zorgvervoer dat niet komt, levert zo veel stress op. Dat kun je de cliënten niet aan doen. Zeker niet nu er gewoon een nieuwe cao is.’

Geen vrees voor grootschalige verstoring van het zorgvervoer maar overlast voor individuele reiziger kan helaas groot zijn
De gevolgen van eerdere stakingen vielen mee, omdat landelijk gezien nog geen 2% van het personeel staakte. Omdat medewerkers er per 1 januari op vooruit zijn gegaan, is de stakingsbereidheid mogelijk niet toegenomen ten opzichte van de vorige keer. Ook zullen de zorgvervoerders opnieuw proberen de overlast tot een minimum te beperken door te zorgen voor goede communicatie met opdrachtgevers en gebruikers. Dat zal echter niet kunnen voorkomen dat er op sommige plekken toch flinke overlast ontstaat bij de kwetsbare doelgroep, met alle gevolgen van dien.