Schade zorgvervoer en taxi tenminste half miljard euro

Meer dan 80% van de bedrijven in het zorg- en taxivervoer geeft aan dat tussen de 50 en 100% van de ritten momenteel uitvalt. Bertho Eckhardt, voorzitter van KNV Zorgvervoer en Taxi, schat dat op dit moment het grootste deel van de voertuigen in het zorg- en taxivervoer stilstaat en dat de sector afstevent op een half miljard aan omzetverlies. Eckhardt: ‘De economische schade is enorm. Voertuigen staan stil, maar de kosten blijven gewoon doorlopen. Voor onze sector zijn de door het kabinet aangekondigde maatregelen niet genoeg. Daarvoor zijn de marges te klein.’

Gisteren vroeg Koninklijk Nederlands Vervoer (de ondernemersvereniging waarvan de leden 70% van het zorg- en taxivervoer vertegenwoordigen) haar leden om inzage te geven in de economische schade door de coronacrisis. De onderzoeksresultaten zijn een momentopname, maar laten nu al zien dat het verlies zal oplopen tot de helft van de jaaromzet van ca. 1 miljard euro. De uiteindelijke schade zal afhangen van de duur van de crisis en de uiteindelijke kracht van de aangekondigde kabinetsmaatregelen.

KNV heeft haar leden in het zorgvervoer vrijdag jl. al geadviseerd om 80% van het uitgevallen zorgvervoer te blijven doorberekenen aan de opdrachtgevers. KNV deed dit omdat de risico’s in het zorgvervoer vrijwel geheel bij de vervoerders liggen en de marges zeer klein zijn. Bertho Eckhardt hierover: ‘Ons advies moet voorkomen dat dit deel van de bedrijfstak nu al in één klap failliet gaat en er ná de crisis geen vervoer meer beschikbaar is voor zieken, ouderen, leerlingen en mensen met een fysieke of geestelijke beperking.’

Ook de KNV-ondernemers in het consumentenvervoer en in de zakelijke markt (bijvoorbeeld directie- en werknemersvervoer) zijn volledig afhankelijk van de noodmaatregelen die de overheid beschikbaar stelt. Eckhardt hierover: ‘We roepen het kabinet op om ruimhartig te zijn bij de uitwerking en toepassing van het pakket noodmaatregelen dat is aangekondigd. Veel van de ruim 5000 zzp’ers in de grote steden hebben nu al acute inkomensproblemen. Ook de op de zakelijke markt gerichte bedrijven met werknemers vragen momenteel allemaal werktijdverkorting aan. Zij hopen daarnaast dat het noodpakket van het kabinet, zoals uitstel van betalingen, op vele fronten een directe ondernemerssteun zal blijken.’

‘Tenslotte,’ zo benadrukt Eckhardt, ‘is KNV voor de leden in het zakelijke vervoer en voor de zzp-achterban in gesprek met leasemaatschappijen en verzekeraars, om ervoor te zorgen dat er wederzijds begrip en concrete tegemoetkomingen komen, om zo de vervoerders door deze moeilijke tijd heen te loodsen.’