Branchevereniging OV-NL publiceert rapport ‘De waarde van het OV’

De Nederlandse branchevereniging voor het openbaar vervoer, OV-NL publiceerde een rapport over de maatschappelijke waarde van het ov. ‘De waarde van het OV‘ (2023) laat zien hoe het openbaar vervoer een belangrijke oplossing kan zijn bij de aanpak van de grote maatschappelijk opgaven.

Het OV is een cruciale schakel in ons mobiliteitssysteem. En heeft een sleutelrol in de verstedelijkingsopgave waar we voor staan. Intensiever gebruik van het OV is bovendien de snelste manier om de klimaatdoelen voor mobiliteit te realiseren en zorgt voor meer stikstofruimte.

Openbaar vervoer heeft een gunstige invloed op de verkeersveiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving. Voor veel mensen is het OV zelfs een voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Kortom, de maatschappelijke baten van het OV zijn breed en omvangrijk.