NOODKREET TOURINGCARSECTOR

Geachte heer Rutte,

Op 3 augustus stuurden wij u een kopie van een brief aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met het verzoek te bemiddelen. Op ambtelijk niveau wordt de touringcarsector namelijk van het kastje naar de muur gestuurd. Economische Zaken (EZK) verwijst naar I&W, I&W wijst weer terug. Op verzoeken dan toch minimaal in gesprek te komen zodat we erachter kunnen komen waar we moeten zijn wordt niet gereageerd. Ook van u hebben we  helaas niks meer vernomen. Het klinkt wellicht een beetje zuur, maar zelfs een ontvangstbevestiging kon er in alle gevallen nauwelijks vanaf.

En dat steekt!

Want ondertussen is de sector begonnen aan een langzame teloorgang. Het omzetverlies bedraagt gemiddeld zo’n 85% (met uitschieters naar boven) en de eerste noodgedwongen ontslagen zijn een feit. Waarschijnlijk blijft het daar niet bij. Waarom? De generieke overheidssteun is voor onze sector namelijk volstrekt onvoldoende! Natuurlijk zijn de bedrijven blij met de steun. Maar de realiteit is dat een gemiddeld touringcarbedrijf nog altijd 80% van de doorlopende kosten gewoon zelf moet ophoesten en uitschieters naar boven zijn er helaas ook. Dat houdt geen bedrijf lang vol. In totaal komt de sector €134 miljoen tekort om te kunnen overleven. Een hard gelag als je bedenkt dat touringcarbedrijven tot aan het begin van de coronacrisis zonder directe of indirecte staatssteun winstgevend waren! Zonder subsidies of garanties winstgevend zijn is nogal een unicum in de personenvervoerwereld, kunnen we u vertellen.

Als we eerlijk zijn snappen we helemaal niets van de oorverdovende stilte. Gelet op onze belangrijke rol in het personenvervoer, leek het ons dat het Ministerie van I&W vroeg of laat zou beseffen dat ze ook een verantwoordelijkheid voor ons draagt. Maar aan de Rijnstraat lijkt men zich vooral zorgen te maken over de luchtvaart en het ov. Niks ten nadele hiervan, maar deze eenzijdige focus is moeilijk te verteren voor de bij ons aangesloten bedrijven.

Meer dan de helft van de activiteiten van de (private) touringcarbedrijven is namelijk één-op-één vergelijkbaar met ov. Onze bezettingsgraad was in goede tijden weliswaar hoger, maar beide vervoeren vooral personen van A naar B. Dat doen we beide op duurzame wijze en beide helpen we files te verminderen. En net als het ov vervullen we een belangrijke maatschappelijke taak. Wij hoeven u als parttimedocent toch niet te vertellen hoe belangrijk excursies zijn voor de vorming van leerlingen? Zonder busvervoer wordt een excursie naar Kamp Westerbork of Park De Hoge Veluwe een lastig verhaal.

Het verdwijnen van de touringcarsector is ronduit slecht voor de Nederlandse samenleving. Sterker nog, het levert een maatschappelijke kaalslag op. Om de brief kort te houden, noemen we niet alle voordelen. Maar bedenk alstublieft dat reizen per touringcar voor lagere inkomensklassen, voor groepen kinderen, groepen jongeren, groepen ouderen en voor verenigingen vaak de meest voor de hand liggende manier is om eropuit te kunnen. En dat niet alleen, zonder onze sector zullen files weer gaan toenemen, een touringcar vervangt immers gemiddeld 30 personenauto’s! Zonder ons kunnen schoolkinderen niet naar het zwembad en mist het ov straks haar flexibele schil. Laat staan dat evenementen als de Formule 1 of het songfestival ooit door kunnen gaan zonder onze flexibel in te zetten vervoerscapaciteit.

We hebben sinds het begin van de coronacrisis diverse malen om hulp van de overheid gevraagd omdat de generieke steunmaatregelen helaas niet passend zijn voor onze sector (zie de opsomming aan het einde van deze brief). De hoge kapitaalintensiteit en het seizoensmatige karakter zorgen ervoor dat de generieke maatregelen (NOW en TVL) nog geen 20% van de lasten vergoeden van een gemiddeld touringcarbedrijf. In een “positief” scenario verdwijnt daarom 40% van de bedrijven, maar we houden ons hart vast. Vaak zijn dit familiebedrijven die al bijna een eeuw kerngezond zijn en nog nooit om enige overheidssteun gevraagd hebben. Het antwoord op onze onheilsboodschap? Op onze vragen? Oorverdovende stilte.

Eerlijk is eerlijk, na een protestactie op het Malieveld op 15 juni en een kort onderhoud met Mona Keijzer werd het met de versoepelingen van 1 juli mogelijk om weer met een volledig gevulde bus te rijden. Dat was een stap vooruit. U gaf zelf in het tv-programma Op1 aan dat reizen met de touringcar veilig is en dat de touringcarsector eerder open had gekund (uitzending van 12 juli). Ook die erkenning was fijn. Maar uiteindelijk kopen we er niets voor. De verruimde mogelijkheden en het voortschrijdende inzicht leverde geen terugkeer van onze klanten op. Feitelijk ligt onze sector nog volledig stil.

We verdienen een antwoord op onze eerdere brieven. De Nederlandse touringcarbedrijven verdienen net als de bruine vloot of de cultuursector steun. Maar we krijgen steeds meer de indruk verweesd te zijn en niet als een serieus onderdeel van de Nederlandse economie te worden beschouwd. Dat is een miskenning van de werkelijkheid: zonder groepsvervoer valt het maatschappelijk en culturele leven stil. Zonder onze inzet wordt de wereld van groepen kwetsbaren in de samenleving zorgwekkend klein. Dat kunt u niet laten gebeuren!

 

Namens de leden van BUSVERVOER NEDERLAND,

Theo Vegter
Voorzitter Busvervoer Nederland, onderdeel van KNV

Overzicht van de verstuurde brieven:

  • Brandbrief d.d. 7-4-2020 van BVN aan Min. EZK staatssecretaris mw. mr. drs. M.C.G. Keijzer over NOODKREET: Touringcarbedrijven vallen tussen wal en schip, met een kopie aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. W. Koolmees per post en per e-mail en een kopie aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen per post en per e-mail;
  • Brief d.d. 1-5-2020 van BVN aan Min. EZK staatssecretaris mw. mr. drs. M.C.G. Keijzer over Coronavirus en de touringcarsector;
  • Brief d.d. 8-5-2020 van KNV aan Min. I&W staatssecretaris mw. drs. S. van Veldhoven over Touringcarsector kan hulp bieden aan het ov, met een kopie aan mw. Mona Keijer (EZ), de heer Hugo de Jonge (VWS), en Ingrid van Engelshoven (OCW);
  • Brief van BVN d.d. 18-6-2020 aan Min. EZK staatssecretaris mw. mr. drs. M.C.G. Keijzer over Noodsteun voor touringcarsector;
  • Brief van BVN d.d. 23-7-2020 aan Min. I&W staatssecretaris mw. drs. S. van Veldhoven over Sectorale steun touringcarsector;
  • Brief van BVN d.d. 3-8-2020 aan Min. Van Algemene Zaken de heer M. Rutte, minister-president over Verzoek sectorale steun touringcarsector;
  • Brief van BVN d.d. 3-8-2020 aan Min. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Viceminister-president de heer H.M. de Jonge over Verzoek sectorale steun touringcarsector.

Klik hier voor een pdf-versie van de brief