Nieuwe hygiëne-protocollen voor Zorg- en Taxivervoer

De afgelopen dagen werkten KNV Zorgvervoer en Taxi, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), RIVM en ministerie van I&W aan nieuwe hygiëne-protocollen voor Zorgvervoer en Taxi. Dit leverde twee protocollen op:

  1. Het algemene protocol voor al het zorg- en taxivervoer, voor passagiers die geen klachten hebben, of niet zijn besmet met COVID-19
  2. Het RIVM-protocol voor passagiers die wel klachten hebben, of zijn besmet met COVID 19.

Op 27 maart kwam er ook voor het Openbaar Vervoer (OV) een protocol beschikbaar, waar het woord ‘taxi’ in voorkomt. Dit is enigszins verwarrend. KNV adviseert het OV-protocol te laten voor wat het is wanneer het gaat om zorg- en taxivervoer. Maak voor zorg- en taxivervoergebruik van de bovenstaande protocollen.

Tot slot !
Het is van het grootste belang dat bij het zorg- en taxivervoer zoveel mogelijk verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen. In het belang van de cliënt of patiënt, maar ook in het belang van de chauffeurs en andere werknemers. Neem dan ook beide protocollen in acht.


Heeft u vragen?