MaaS is essentieel in het ‘nieuwe normaal’

Het is sinds 9 maart heel rustig op de weg en in het openbaar vervoer door het advies van het kabinet om vanwege de Corona-crisis zoveel mogelijk thuis te werken is. Er is momenteel geen sprake van een ochtend- of avondspits. Het dagelijks aantal check-ins in het openbaar vervoer is gedaald met bijna 90%. Het zijn uitzonderlijke tijden voor mobiliteit.

Premier Rutte deed een oproep aan alle sectoren om mee te denken aan het ‘nieuwe normaal’, in de 1,5-meter-samenleving. Maar wat betekent dat voor mobiliteit?

In het ‘nieuwe normaal’ kan hooguit 20 tot 25% van het normale aantal reizigers mee in de trein, bus, tram en metro. De vervoerscapaciteit van het ov in de anderhalvemetersamenleving bereikt haar plafond. En als iedereen de auto pakt, loopt Nederland vast en worden klimaat- en milieudoelstellingen niet gehaald. Naar aanleiding van een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) denkt zo’n 20% van de ondervraagden na de coronacrisis meer te gaan lopen en fietsen dan voorheen.

Wat zou het mooi zijn om Nederland veilig en duurzaam in beweging te krijgen. Dat kunnen wij alleen maar samen! Mobility as a Service (MaaS) kan een belangrijke rol spelen in het veilig en optimaal benutten van beschikbare vervoerscapaciteit tijdens de Corona-crisis. MaaS kan de verschillende vormen van mobiliteit integraal en veilig aanbieden aan de gebruiker via een slimme verspreiding van het aantal mensen over de beschikbare vervoersmiddelen.

Dankzij MaaS worden alle vormen van mobiliteit voor de reiziger geïntegreerd aangeboden in een eenvoudig toegankelijk digitaal systeem dat plannen, boeken en betalen mogelijk maakt. Dit zorgt voor een betere en veiligere benutting van vervoersmogelijkheden.

Het is belangrijk dat we Nederland samen veilig in beweging krijgen, en daar is in de anderhalvemetersamenleving meer flexibiliteit en samenwerking voor nodig. 

Daarom neemt het MaaS-Lab het initiatief om samen met vervoerders, MaaS-aanbieders en platforms na te denken hoe dat kan door middel van publiek-private samenwerking. Geïnteresseerd om mee te denken of al ideeën hierover?  Stuur deze dan naar s.metushi@knv.nl