KNV zet samen met staatssecretaris Heijnen volgende stap op weg naar schone en stille taxi’s

Vorig jaar werd de ambitie uitgesproken dat in 2030 alle nieuwe taxi’s in Nederland schoon en stil zijn. En vanaf 2025 in grote steden. Een jaar nadat deze ambitie is uitgesproken, zette KNV Zorgvervoer en Taxi samen met staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en andere partijen in de branche op 21 april 2022 een volgende stap: met de ondertekening van een afsprakenkader wordt het voor gemeenten mogelijk om taxi’s toe te voegen aan gebieden waar alleen voertuigen komen die rijden zonder uitlaatgassen (zero-emissiezones).

Staatsecretaris Heijnen hierover: “Taxi’s maken veel kilometers in de stad. Dit is dus een mooie stap op weg naar een schonere omgeving met minder verkeerslawaai. Ik vind het daarbij heel belangrijk dat we in goed contact met de sector deze afspraken maken. Veel taxiondernemers hebben het niet makkelijk, ik wil dus echt zorgen dat de overstap naar een elektrische taxi of waterstoftaxi haalbaar is voor hen.“

Handtekening
De staatssecretaris zette samen met vijf grote gemeenten en vertegenwoordigers van de taxibranche haar handtekening onder het plan dat steden vanaf 2025 mogen beslissen dat alleen uitstootvrije taxi’s hun stad in mogen. Ze spreekt hiermee de ambitie uit om dit juridisch mogelijk te maken.

Dit geeft een verdere invulling aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om transport te verduurzamen.

Overstap voor ondernemers
De staatssecretaris over de overstap voor de ondernemers: “Met de huidige prijzen aan de pomp is elektrisch rijden voordelig voor veelrijders zoals taxichauffeurs. Maar de overstap naar elektrisch of waterstof vergt wel een investering. Het kabinet wil dat taxiondernemers de overstap naar een emissievrije taxi kunnen maken op een moment van investeren dat het hen uitkomt. Daarom wordt een overgangsregeling uitgewerkt voor bestaande voertuigen. Dat betekent dat chauffeurs waarvan de auto nog relatief nieuw is, langer de tijd krijgen en het centrum dus nog in mogen. Het is wel de bedoeling dat vanaf 2025 alle nieuwe taxi’s zonder uitlaatgassen rijden in de deelnemende gemeenten.”

Zero-emissiezones voor schone lucht in de stad
Het was al bekend dat steden vanaf 2025 een zero-emissiezone in mogen voeren voor vrachtauto’s en bestelbussen. Gemeenten kunnen er dan ook voor kiezen die zone uit te breiden met taxi’s. Een zero-emissievoertuig is een voertuig waarvan de aandrijving geen schadelijke uitstoot veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld een voertuig aangedreven door elektriciteit of waterstof.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het instellen van een zero-emissiezone. Er zijn 26 gemeenten die van plan zijn dit in de komende jaren te doen. De gemeenten die vandaag ook de nieuwe taxiafspraken meeondertekenen zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Tilburg. Andere gemeenten kunnen later nog aansluiten.

KNV: de invulling van de randvoorwaarden is belangrijk
KNV Zorgvervoer en Taxi heeft er alle vertrouwen in dat ondernemers de volgende stap kunnen zetten, wanneer aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt. Zo is het belangrijk dat er voldoende laadinfrastructuur beschikbaar is voor taxiondernemers, bijvoorbeeld op de standplaatsen. Daarnaast is het randvoorwaardelijk dat er voldoende betaalbare zero emissievoertuigen beschikbaar zijn voor ondernemers. Dit laatste is belangrijk omdat door corona en de nasleep ervan (onder andere uitstel belastingen) de investeringskracht van de sector niet groot is. Op dit moment ziet de Total Cost of Ownership-rekensom er bijvoorbeeld goed uit voor zero emissievoertuigen, maar het aanschaffen ervan valt of staat met voldoende investeringsruimte. Die is er lang niet in alle gevallen.