KNV ondertekent convenant over kwaliteit ziekenvervoer

Patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgvervoerders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer. Zij legden de afspraken vast in het Convenant Richtlijnen Ziekenvervoer. De ondertekening van dit convenant is een belangrijke stap in de borging van de afspraken. Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland ondertekenden het convenant namens de patiënten-en cliëntenorganisaties. KNV ondertekende namens de zorgvervoerders. Zorgverzekeraars Nederland deed dit namens de verzekeraars.

Het richtlijnenkader vormt de basis voor afspraken tussen vervoerders en zorgverzekeraars over kwalitatief goed zittend ziekenvervoer tegen een adequate vergoeding. Met deze richtlijnen willen de ondertekenaars de onderhandelingen tussen partijen van een goede basis voorzien, rekening houdend met prijs, doelmatigheid en kwaliteit. Zo mogen patiënten of cliënten niet alleen rekenen op een goede kwaliteit van het vervoer, zij kunnen er met deze richtlijnen ook op vertrouwen dat klachten adequaat worden behandeld.  Het doel daarvan is immers dat ze uiteindelijk leiden tot merkbare verbeteringen. Met de ondertekening van dit convenant committeren alle partijen zich eraan om gezamenlijk toe te zien dat dit geborgd wordt.

Aanleiding convenant en vertraging door corona
Aanleiding voor het convenant was de toezegging in 2019 van de minister van VWS aan de Tweede Kamer om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vragen om met partijen een verkenning te doen over mogelijke problemen bij de inkoop van het ziekenvervoer.  Samen met vakbonden ijverde KNV Zorgvervoer hier al langere tijd voor. De toezegging van de minister leidde tot verkennende gesprekken, aanvankelijk onder leiding van de NZa en in een latere fase met instemming van de NZa onder regie van de partijen zelf. Door de coronapandemie liepen de gesprekken vertraging op, maar vorig jaar zomer werden de gesprekken door de betrokken partijen weer opgepakt.

Procesverloop
KNV hield gedurende het proces afstemming met een vertegenwoordiging van de werknemers. NVN en NFK deden datzelfde met andere patiëntenorganisaties. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over kwaliteitsniveaus en verbetercycli. Het kwaliteitskader ziekenvervoer dat NVN al eerder opstelde diende als startdocument voor het nieuwe richtlijnenkader.