COVID19-richtlijn touringcarvervoer

Samen met vakbonden FNV en CNV heeft Busvervoer Nederland aan het begin van de coronacrisis een COVID19-richtlijn opgesteld. Deze richtlijn geldt voor de inzet van touringcars tijdens de coronacrisis.

De richtlijn is zorgvuldig geformuleerd en gebaseerd op de algemene regels voor het touringcarvervoer. Daarnaast zijn er enkele bepalingen aan toegevoegd die gaan over het afstand houden tot personeel. Er kan van de richtlijn afgeweken worden zolang wordt voldaan aan de wettelijke regels omtrent touringcarvervoer.

Deze richtlijn geldt in de touringcar en op instapplekken en uitstapplekken. Deze richtlijn geldt niet op andere plekken binnen het touringcarbedrijf, zoals op kantoor, aan de receptie of in de werkplaats. Ook geldt deze richtlijn niet op de eindbestemming of tussenstops van de touringcar. Op deze plekken gelden de algemene COVID19-richtlijnen of de specifieke protocollen voor deze plekken.

Klik hier voor de Covid19-richtlijn-touringcarvervoer.

Maatregelenladder
De maatregelen uit onze coronarichtlijn zijn in de zomer van 2022 omgezet in het format van de maatregelenladder dat door de Rijksoverheid ingesteld werd. Klik voor de maatregelenladder hier.