LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Hygiënerichtlijn touringcarvervoer

Veilig touringcarvervoer tijdens de Coronacrisis
Hoewel het grootste deel van de Nederlandse touringcars is stil gezet worden bijvoorbeeld voor het vervoer van werknemers of voor repatriëring touringcars ingezet. Er bestaat geen algemene richtlijn over de manier waarop dat vervoer conform de nieuwste overheidsmaatregelen in verband met het Corona virus kan plaatsvinden. Duidelijk is echter dat de gezondheidsmaatregelen van de overheid, zoals de anderhalve meter afstand, in acht moeten worden genomen.

Busvervoer Nederland zet de belangrijkste aandachtspunten voor vervoerders op een rij.

De touringcar

 1. Zorg voor extra reiniging van de bus
 2. Meet uit welke zitplaatsen veilig gebruikt kunnen worden, zodanig dat de anderhalve meter tot de volgende passagier geborgd wordt
 3. Scheidt indien mogelijk de zitplaatsen van elkaar met een scherm
 4. Er zijn geen algemene richtlijnen te geven voor de maximale bezetting. Afhankelijk van het type touringcar zal het maximum aantal op minder dan de helft van de normale bezettingsgraad uit komen
 5. Markeer zitplaatsen waar niet op gezeten mag worden, bijvoorbeeld met lint en/of ducttape.

Veilige werkplek voor de chauffeur

 • De vooringang van de bus wordt uitsluitend door de chauffeur gebruikt
 • Scherm de bestuurdersplek af van het passagiersgedeelte met bijvoorbeeld waarschuwingslint, plexiglas of anderszins
 • Zorg voor extra reiniging van de bestuurdersplaats (stuur, dashboard, etc.)

Passagiers

 • Wijs passagiers op de algemene hygiënemaatregelen
 • Vervoer geen mensen met koorts, verkoudheid of andere symptomen van Corona besmetting
 • Geef van te voren uitleg over in- en uitstappen. Laat passagiers bijvoorbeeld één voor één, met in achtneming van de afstand van ten minste anderhalve meter instappen en ook weer uitstappen. Bij instappen geldt dat passagiers zo ver mogelijk doorlopen en plaatsnemen. Bij uitstappen geldt dat eerst de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het voertuig verlaten. First in, last out dus.
 • Laat passagiers aan de raamzijde plaats nemen

Rolstoelvervoer

Belangrijk punt van aandacht is het vervoer van rolstoelgebruikers indien dit plaatsvindt. Het is onvermijdelijk om bij het in- en uitrijden en vastzetten, binnen 1,5 meter van uw passagiers te komen. Neem daarom de volgende maatregelen in acht:

 • Maak geen fysiek contact met passagier, alleen met de rolstoel en het vastzetsysteem;
 • Maak de handrem van de rolstoel en andere zaken die aangeraakt moeten worden van de rolstoel eerst schoon, of gebruik handschoenen;
 • Blijf zoveel mogelijk achter de passagier (houdt de maximale afstand in acht die mogelijk is, ook op de rolstoellift);
 • Blijf zo kort mogelijk bij de passagier in de buurt, alleen bij aan/loshaken van de rolstoel;
 • Plaats de passagier zover mogelijk achterin het voertuig.

 

Aansprakelijkheid

Neem de volgende passage op in uw overeenkomst met de opdrachtgever:

“Ons bedrijf volgt de hygiënemaatregelen van de overheid nauwgezet op en heeft het ingezette materieel zorgvuldig gereinigd. Passagiers worden gewezen op de extra getroffen maatregelen in verband met voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. In aanvulling op artikel 8 van de algemene vervoer- en reisvoorwaarden is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade die ontstaat vanwege het niet in acht nemen van de maatregelen of het niet opvolgen van de aanwijzingen van vervoerder.”

Klik hier voor een printbare hygiënerichtlijn touringcarvervoer.

 

Wij werken samen met