Grote interesse bij mobiliteitsaanbieders voor de ontwikkeling van MaaS in Nederland

‘Om mobiliteit voor alle Nederlanders op lange termijn te garanderen, moeten we de schotten neerhalen die in de vorige eeuw zijn neergezet tussen de vervoerssectoren.’ Die conclusie trekt KNV-directeur Hubert Andela naar aanleiding van de druk bezochte bijeenkomst over de ontwikkeling van MaaS in Nederland, georganiseerd door KNV, 12 december jl. in de Malietoren.

De gedachtewisseling was vooral gericht op de rol van de overheid en de toegang tot data. Deelnemers gaven aan dat de overheid een win-win-win kader voor de reizigers, de vervoerders en de MaaS aanbieders moet creëren. Een level playing field is nodig voor MaaS om te kunnen groeien op een eerlijke, duurzame, innovatieve en milieuvriendelijke manier.

Data is momenteel het toverwoord. In een digitale economie wordt de marktdominantie bepaald door het eigendom van en de toegang tot data. Deelnemers gaven aan dat voor MaaS het reciprociteitsprincipe geldt. Als je data geeft, moet je data terug krijgen.

Vervoerders en MaaS aanbieders kwamen overeen om de dialoog aan te gaan en te werken aan een gezamenlijke visie die bijdraagt aan de ontwikkeling van MaaS in Nederland en het ontsluiten van data.

Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden.